Frihandelsbloggen

Stora marknader lika viktiga som snabbväxande

1 juli, 2014
Storbritannien bör inte ignorera handelsmöjligheterna med resten av EU, även om det inte är nya, snabbväxande marknader. Det skriver Mark Cliffe, chefekonom på ING Group i International Business Times. Krisen i Ukraina är en påminnelse om att nya marknader med ...

Debatt as usual…

30 juni, 2014
I Almedalen är det ett antal programpunkter som har med TTIP att göra. På måndagen var det seminarium ordnat av EU-parlamentet och Kommissionen i samarbete. Panelen bestod av handelsminister Ewa Björling, TCO:s ordförande Eva Nordmark, Jacob Granit, SEI och Jan ...

Steg mot tätare ekonomiskt samarbete i Europa

27 juni, 2014
Det är lätt att få uppfattningen att all koncentration inom EU ligger på TTIP-avtalet. Men idag undertecknas ett avtal om friare handel mellan EU, Georgien och Moldavien. Dessutom sker det slutliga undertecknandet av samarbetsavtalet mellan EU och Ukraina. Pressmeddelande med ...

Stöd för frihandel och EU-skepsis på en gång

17 juni, 2014
Samtidigt som EU-skeptiska strömningar växer sig starkare i England blir stödet för frihandel större Enligt nyhetssajten City A.M. Färre tror också att utländsk import skadar brittiska företag och en större andel är positiva till att utlänningar får äga land. Som ...

USA:s EU-ambassadör Anthony L. Gardner om TTIP

11 juni, 2014
Här ett videoklipp med USA:s EU-ambassadör Anthony L. Gardner om myterna om TTIP. Det är intressant, även om det till 100 procent ger fakta som är (eller borde vara) kända. Någon kanske frågar sig varför Frihandelsbloggen ständigt återkommer med basfakta om TTIP. ...

Europaparlamentsvalet och handeln

27 maj, 2014
Hur kommer det nya Europaparlamentet att påverka möjligheterna att få igenom nya handelsavtal i allmänhet och TTIP i synnerhet? Svaret är att det är omöjligt att säga. Den modesta framgång för Miljöpartiet vi såg i Sverige finns inte på EU-nivå. ...

Gästbloggare Jasenko Selimovic: Öppenhet eller protektionism

23 maj, 2014
Frihandelsavtalet mellan EU och USA håller på att bli en av EU-valets viktigaste frågor. På ena sidan står liberala krafter som tror att öppenhet skapar välstånd. På den andra sidan står protektionistiska krafter med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna i spetsen. ...

Gästbloggare Lars Adaktusson (Kd): Ett handelsavtal med USA gör mer än att skapa jobb och tillväxt

16 maj, 2014
I veckan som kommer möts EU:s och USA:s förhandlare i Arlington, Virginia för en femte förhandlingsrunda om ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar. Inför denna runda informerades Europaparlamentet om att EU inte kommer att förhandla om någon sänkning av ...

Stora lagändringar av TTIP knappast att vänta

7 maj, 2014
  Häromdagen kom en SIFO-undersökning som visade att svenskarna är positiva till ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Isabella Lövin, Miljöpartiets toppkandidat i valet till EU-parlamentet, har kritiserat undersökningen med självklarheten att resultat beror på hur man ställer frågan; ”Det ...

Gätsbloggare Cecilia Wikström: Sveriges företag behöver EU

29 april, 2014
Sverige är ett unikt land på många sätt. Tack vare att våra naturresurser finns spridda från norr till söder, så medförde industrialiseringen och framväxten av basindustrin ett uppsving för hela landet och inte bara i de största städerna. Inte mycket ...