Frihandelsbloggen

Stormakterna ökar sin närvaro i Sveriges närområde

26 september, 2021
Atlantic Council presenterade för en tid sedan rapporten ”The UK, France and the United States in Sweden´s Vicinity: Strategic Interests and Military Activities”. Här sammanfattar Nordeuropachefen Anna Wieslander rapporten.  I avsnitt #23 diskuterar Anna Wieslander på Atlantic Council rapporten med ...

Linjen går inte ihop i Löfvens sista regeringsförklaring

14 september, 2021
Stefan Löfven tog inte chansen vid riksdagens öppnande att lösa ett av de problem som hans regeringstid orsakat, osäkerhet kring den säkerhetspolitiska linjen konstaterar förre försvarsministern Sten Tolgfors. För att lösa skillnaderna mellan de formuleringar som cirkulerar mellan riksdagen, UD, ...

Finland vill se ett starkare nordiskt försvarssamarbete

8 september, 2021
När Finlands regering lämnar in sin redogörelse om försvaret under torsdagen kommer Norden att markeras konstaterar Yrsa Grüne-Luoma. Ett starkare nordiskt försvarssamarbete. Det är en av huvudlinjerna i Finlands syn på försvaret fram till slutet av detta decennium. På torsdag ...

Glest med försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen

2 juli, 2021
Det är en försiktig och trevande comeback på politikerveckan med ett blygsamt antal evenemang som berör försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen konstaterar Säkerhetsrådets redaktör Patrik Oksanen. På söndag var det tänkt att det skulle vara dags för Sverige att rikta ...

Rymden är ett viktigt säkerhetsintresse även för Sverige

30 juni, 2021
Sverige behöver gå från ord till handling i rymden. Dagens säkerhetshot kräver att ett land som Sverige har en egen operativ rymdförmåga, för att nå dit behöver Rymdstrategin från 2018 få resurser för genomförandet och den kommande nationella säkerhetsstrategin måste ...

Veteranpolitiken behöver utvecklas

28 maj, 2021
Svenska kvinnor och män gör dagligen stora uppoffringar i kris- och konfliktområden för en bättre värld. Det behövs dock ytterligare åtgärder för att förstärka stödet till veteranerna och fånga upp deras värdefulla kunskaper och insikter, skriver Pål Jonson (M) och ...

Stärkt motståndskraft kan inte vänta

21 maj, 2021
Svensk förvaltningskultur har redan begränsat vår förmåga att hantera den akuta krisen – låt den inte även begränsa oss i arbetet för starkare motståndskraft i framtiden. Nu behöver fler göra mer för att bygga framtidens totalförsvar, skriver Frivärlds Jesper Lehto. ...

Regeringen prioriterar mellanchefer framför utlandssoldater

11 maj, 2021
Att det finns svenska soldater som tjänstgör i krigsdrabbade länder är ett politiskt beslut. Regeringen, som är ytterst ansvarig för detta, vänder nu dessa män och kvinnor ryggen när de hänvisas till samma vaccinationskö som alla andra, skriver Lucas Ljungberg ...

Sydfront i en allt oroligare omvärld

10 maj, 2021
Årets övningsverksamhet i Sydfront sker mot bakgrund av ett omvärldsläge som förutspår en historisk ”stand-off” mellan Nato och Ryssland – som vi inte sett sedan kalla krigets dagar, konstaterar Totalförsvarsstiftelsens grundare Freddy Jönsson Hanberg. För 32 år sedan genomfördes övningen ...

Lärdomar från Baltikum: ”Vi vill aldrig stå ensamma igen”

7 maj, 2021
Nyligen tillbaka efter ett besök vid krigets frontlinje i östra Ukraina – denna vecka i ett stilla Stockholm. Balterna låter sig dock inte luras av kontrasterna i dagens Europa och kommer aldrig ta friheten för given. – Vår högsta prioritet ...