Frihandelsbloggen

Familjens krav: Ny utredning för Raoul Wallenberg

29 maj, 2021
Raoul Wallenbergs familj ser allvarligt på de nya forskningsrönen om hur Sverige agerade, eller snarare inte agerade, för att få hem den av Stalin fängslade Budapestdiplomaten. Familjen vill nu se kraftfulla åtgärder från Sverige och en oberoende utredning för att ...

Dawit Isaak och Gui Minhai: Raoul Wallenbergs långa skugga och kampen för mänskliga rättigheter

25 maj, 2021
Om inte Sverige och övriga västvärlden hittar sin röst till försvar för mänskliga rättigheter så riskerar tragedin Raoul Wallenberg upprepas för både Dawit Isaak och Gui Minhai: att svenska medborgare offras genom att sopas undan och ignoreras, varnar Susanne Berger ...

Kan miljardkrediten förklara Sveriges passiva agerande i fallet Raoul Wallenberg?

19 maj, 2021
I statens utredning »Ett diplomatiskt misslyckande – Fallet Raoul Wallenberg och den svenska utrikesledningen« (SOU 2003:18) behandlas det miljardlån som Sverige beviljade Sovjet året 1946 framför allt i bilaga 3: »En av avsikterna med denna utredning är att undersöka om ...

Efter nya uppgifter: UD:s hantering av Raoul Wallenberg behöver utredas igen

19 april, 2021
I två nya studier hävdar forskare att den svenska regeringens extrema passivitet i fallet Raoul Wallenberg – den 32-årige svenske diplomaten som försvann i Sovjetunionen i januari 1945 – verkar åtminstone delvis ha varit ett medvetet beslut av en utvald ...

Wallenbergs ärende förblir öppet

23 februari, 2020
Ann Linde, om den vikt regeringen fäster vid frågan om Raoul Wallenbergs öde i sovjetisk fångenskap. Först och främst skulle jag vilja tacka undertecknarna av det öppna brevet från den 27 januari om Raoul Wallenberg. Hans gärningar symboliserar det svenska arbetet ...

Öppet brev till Ann Linde om Raoul Wallenberg

27 januari, 2020
Både Sverige och Ryssland har undanhållit relevant information om Raoul Wallenbergs öde. De fyrtiofyra undertecknarna av det öppna brevet uppmanar utrikesminister Linde att agera. Bästa utrikesminister Linde, 75 år har nu gått sedan Raoul Wallenbergs heroiska uppdrag att rädda judarna ...