Frihandelsbloggen

Frihandel är en del av näringsfriheten

6 mars, 2019
Frihandel kan ibland missförstås. Det uppfattas som att vitsen med frihandel är att få handla över nationsgränser. Men det viktiga är näringsfriheten. Frihandel är bara en del av denna — men i dag den mest angelägna att kämpa för. Men ...

Frihandeln sitter i britternas politiska DNA

11 oktober, 2017
I slutet av 1860-talet klagade brittiska snickare över importen av färdiggjorda fönsterramar från Sverige. Dessa var betydligt billigare än vad det var att låta en snickare göra fönsterramarna en och en på det traditionella sättet. Snickarna ville ha tullar. Men ...

Ingen vinner på protektionism

29 maj, 2017
”In every country it always is and must be the interest of the great body of the people to buy whatever they want of those who sell it cheapest. The proposition is so very manifest that it seems ridiculous to ...

Vem kan man lita på? Adam Smith eller Donald Trump?

1 mars, 2017
I boken The Wealth of Nations skriver Adam Smith “Nothing, however, can be more absurd than this whole doctrine of the balance of trade, upon which, not only these restraints, but almost all the other regulations of commerce are founded.” ...

Gästbloggare Tina Acketoft: Socialdemokraterna måste hålla sin handelspositiva linje

2 december, 2015
För ett par veckor sedan presenterade EU-kommissionen, med Folkpartiets Cecilia Malmström i spetsen, nya förslag till förhandlingarna om TTIP. Kommissionen tar fasta på hur avtalet på bästa sätt ska främja en hållbar utveckling, bevarandet av ekologisk mångfald och goda arbetsvillkor - tre mycket viktiga utmaningar som EU och USA gemensamt ska ta sig an.

Gästbloggare Fredrik Erixon: Effekterna av handelsliberaliseringar blir kvar, men dynamiken försvagas

9 april, 2014
En av de stora paradoxerna i världshandeln är att det tycks bli allt svårare att förhandla om handelsliberaliseringar ju tätare som ekonomier är integrerade med varandra. Det finns många förklaringar till varför handelsliberaliseringar varit undantag snarare än regel under de ...

Gästbloggare Per Dahl: Om en Österbottnisk föregångare till Adam Smith

3 april, 2014
”Waror tilwerkas aldrig, utan at de behöfwas och efterfrågas: behofwen röja sig sjelf: de äro mångfaldiga och bringa således näringar och tilwerkningar i en bane, som sedan komma att försäljas til behöfwande. Hindras dem som tarfwar, at få köpa en ...