Frihandelsbloggen

Afrika tar ytterligare steg på vägen mot frihandel

6 november, 2019
Financial Times skriver om det stora afrikanska frihandelsavtalet som håller på att förverkligas. Insikten har kommit att bistånd och planekonomi inte ger välstånd och att marknadsekonomi och frihandel är vägen framåt. Frihandelbloggen har tidigare skrivit om African Continental Free Trade ...

Tidsandan speglas i von der Leyens intruktioner till Hogan

29 oktober, 2019
Hyggligt men utan tydlig inriktning. Mer WTO och Afrika i handelspolitiken, men också ambitioner om en rad andra hänsyn som riskerar i att ta över i instruktionerna till Phil Hogan.  Ursula von der Leyen har skrivit sina instruktioner till den ...

Frihandel i Afrika påstås öka ojämlikheten — men är det ens möjligt?

10 september, 2019
Kritiker mot frihandel angriper nu det stora afrikanska frihandelsavtal som är på väg att godkännas och träda i kraft. Men kritiken är irrelevant — mest en blåkopia av den kritik som riktas mot frihandelsavtal i den rika världen. Washington Post ...

Afrika: AfCFTA går sakta framåt

13 november, 2018
Frihandelavtal driver ofta fram institutionella förändringar. För Afrikas del en viktig effekt. Rilwan Akeyewale, CEO of Grandir Inc. har skrivit en bra sammanfattning av tänkta fördelar och nackdelar med African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA) från affärsmagasinet How we made it ...

Varför har Afrika kommit med i världshandeln så sent?

7 november, 2017
Att Afrika är världens fattigaste kontinent är välkänt. Mindre välkänt är att Afrika det senaste decenniet har haft höga tillväxttal och stora direktinvesteringar från omvärlden. Om ett eller ett par decennier kommer inte heller Afrika att vara en kontinent som ...

Viktigare än någonsin att fokusera på handelsavtalen mellan EU och Afrika

1 november, 2017
Handel är en praktisk fråga, men principer, lagar och internationella avtal är avgörande. EU och världens regeringar måste lägga ner mer energi på att få undan handelshinder. Det är viktigt för framför allt de fattigaste länderna i världen. För Afrika ...

Enorm potential för handel mellan länder i Afrika

29 maj, 2017
Afrikanerna handlar för lite internt. Genom samarbeten som EAC, TFTA har de chansen att få allt mer frihandel på kontinenten.

För Afrika är handelsavtal en fråga om liv eller död

26 maj, 2016
Continental Free Trade Area (CFTA) är namnet på det frihandelsavtal som de afrikanska staterna arbetar på sedan ett knappt år.   Och det är bråttom.  Man kan räkna med att när TTIP, TPP, CETA och att antal avtal mellan enskilda länder och ...

Afrikanskt handelsavtal på gång

7 juni, 2015
All Africa rapporterar att förhandlingarna i Sharm El Sheikh, Egypten, kring det stora handelsavtalet Tripartite Free Trade Area går framåt. Det kommer att ha 26 medlemsstater från Egypten till Sydafrika med över 600 miljoner medborgare och motsvara hälften av hela ...

Afrika behöver frihandel

4 maj, 2015
VLT, Västmanlands Läns Tidning, skriver i en mycket bra ledare om kopplingen mellan EU:s protektionistiska jordbrukspolitik och flyktingfrågan. EU:s protektionism i kombination med jordbrukssubventioner försvårar matexport från Afrika samtidigt som billiga (subventionerade) livsmedel dumpas på den afrikanska marknaden. Småbönder slås ...