Frihandelsbloggen

Gammal skåpmat i kampen mot frihandel

8 augusti, 2014
Motståndet mot frihandel är grundmurat. Även en tidskrift som Foreign Policy publicerar artiklar som i grunden är positiva till protektionism. Rick Rowden, doktorand vid centret för ekonomisk planering och utveckling Jawaharlar Nehru universitetet i New Dehli skriver om Africa’s Free ...

Gästbloggare Peter Stein: Handel avgörande för Afrikas framtid

30 juli, 2014
Afrika består av mer än 50 länder vilka är mycket olika när det gäller befolkningsstorlek, yta, ekonomisk utveckling, handelsströmmar etc. En materia svår att fånga upp med grova penseldrag. På temat Afrika och frihandel går det att generalisera. Trots olika ...

Bra av Fjellner om frihandel med Västafrika

22 juli, 2014
Christofer Fjellner bloggar om frihandelsavtalet med Västafrika som togs upp här förra veckan. ...

Friare handel i även i Afrika

13 maj, 2014
Sydafrika och Nigeria förhandlar om ett handelsavtal enligt nyhetsbyrån Inter Press Service (bra nyhetskälla, men finansierad bland annat av svenska SIDA, motsvarande biståndsorgan från en rad andra länder och FN vilket påverkar perspektiv och nyhetsvärdering). Det är glädjande. Afrikanska länder ...

Gästbloggare Hans Stråberg: Frihandel det bästa biståndet

10 april, 2014
Kritiska röster hörs mot det frihandelsavtal, TTIP, som EU och USA nu förhandlar om. Detta är inte förvånande. Vissa grupper i samhället har alltid och kommer alltid att ha starka invändningar mot handel och investeringar över gränserna som man hävdar ...

Man handlar med sina grannar

30 januari, 2014
Ekonomifakta har ett intressant diagram över hur stor export Sverige har med olika länder. Mer än hälften av exporten är till andra EU-länder, främst våra grannar, och USA. Och då står USA för 75 miljarder, det vill säga lika mycket ...