Frihandelsbloggen

CETA och Italien — vad händer?

2 augusti, 2018
Italiens regering kommer säga nej till CETA. Säger man. Men kanske är det bara ett sätt att ha ett kort i ärmen mot EU inför kommande diskussioner. Det stora frihandelsavtalet mellan EU och Kanada är underskrivet och antaget av EU-parlamentet. ...

Ger frihandel fler aborter, mer hustrumisshandel och lägre fertilitet?

31 oktober, 2017
I Sverige och EU finns det frihandelsmotståndare som vill ha ”CETA-fria zoner”, medan i USA sprider till och med Trumps administration föreställningen om att frihandel leder till minskad fertilitet och hustrumisshandel. Att det är svårt att ta protektionister på allvar ...

Stödet för frihandel stort bland demokratiska politiker — motståndet finns bland extremisterna

17 januari, 2017
”Alla som vill ha tillväxt — och jag litar på att kommande administration (i USA) är tillväxtvänlig — måste vara för öppna marknader.” Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble är i Wall Street Journal mycket tydlig i sitt stöd till frihandel. ”Protektionism kan ...

Åter till grunderna — alla argument mot frihandel är bluff

28 november, 2016
Ibland måste man upprepa grundfakta och även de mest självklara argument. Debatten i dag förs som om att den kritik som framförs mot frihandel skulle vara riktig eller att något av de alternativ till frihandelsavtal som det spekuleras om kommer ...

EU och Indien i konflikt om investeringsskydd

24 november, 2016
Nu drabbas EU åter av kommissionen och de ledande EU-politikernas önskan att anpassa sig till en högljudd opinion. De har låtit sig stressas att agera utan att tänka. I internationella investeringsavtal mellan stater finns alltid ISDS-klausuler (ISDS står för Investor-State ...

Kompromiss för CETA och antagligen för TTIP

6 juli, 2016
EU-kommissionen beslutade i går att CETA-avtalet skall vara ett så kallat blandat avtal, vilket betyder att alla EU-länder skall godkänna det. Detta skulle kunna vara ett rätt allvarligt bakslag, men kommissionen har åstadkommit en kompromiss. Avtalet kan undertecknas under EU-Kanada-toppmötet ...

Kanada går med EU:s nya investeringsdomstol i CETA-avtalet

29 februari, 2016
Kanadas regering och EU-kommissionen har kommit överens om att ändra ISDS-klausulen i Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA-avtalet). Det ökar möjligheterna att avtalet godkänns av EU-parlamentet. Om det också ökar möjligheterna att få med USA på samma sak i TTIP-avtalet är ...

Hollands ordförandeskap i EU — vad prioriteras inom handel

13 januari, 2016
Holland är nu ordförandenation i EU. Under halvåret kommer det göras fem prioriteringar: Att avsluta förhandlingarna om TTIP under 2916. I februari räknar man med att nästa förhandlingsrunda skall starta. Den kommer främst behandla offentlig upphandling. Går den bra finns ...

Mer förvirring kring ISDS från Miljöpartiet

12 januari, 2016
Miljöpartiet i EU-parlamentet gör sitt bästa för att röra ihop begreppen och utmåla rättsstatliga principer och skiljedomsklausluer (ISDS) i internationella handelsavtal som ett problem. Men sanningen är att internationell skiljedom har funnits mer än 100 år och i dag är en erkänd internationell rättsordning kontrollerad av FN-avtal som mer än 160 länder har skrivit under och följer.

På plats i Bryssel: CETA-avtalet i slutfasen men risk för omförhandling

10 december, 2015
När Kommissionen föreslog en ny investeringsdomstol för TTIP-avtalet skapade man ett nytt problem. Nu riskerar CETA-avtalet med Kanada att delvis behöva omförhandlas. I så fall blir det en avsevärd försening. Den nya investingsdomstolen kommer kanske aldrig att existera och i ...