Frihandelsbloggen

Vad är skillnaden mellan skiljedom och kommissionens förslag till investeringsdomstol?

17 maj, 2016
Som en reaktion på kritik mot internationell skiljedom vill EU har ett investeringsdomstol. Motståndarna påstår att det bara handlar om ett nytt namn på det gamla systemet. Tyvärr är det inte sant. Oförmågan att föra debatt och försvara en väl ...

Är Nordkalk ett hot mot demokratin?

10 november, 2015
Konflikten mellan svenska staten och Nordkalk på Gotland sätter fingret på vad internationell skiljedom (ISDS) som debatteras i samband med frihandelsavtalet TTIP innebär. Det är inte ett hot mot demokratin som många frihandelsmotståndare påstår. Företaget Nordkalk som bryter kalk på ...

Överenskommelse i FN om ökad transparens inom ISDS

10 juli, 2014
Den 9 juli undertecknades en överenskommelse i FN om större transparens i samband med ISDS-klausuler i internationella frihandelsavtal. The Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (”CTTISA” kanske?) kommer att göra det lättare att tillämpa FN:s regler om transparens i ...