Frihandelsbloggen

Skepsisen mot handel existerar — men den är ogrundad

23 november, 2017
De flesta problem som tillskrivs frihandeln har inte med handel att göra. Skepsisen mot handel må vara ett faktum, men anledningen till skepsisen är ofta en rad missförstånd. Svenska Dagbladet skriver om WTO:s seminarium i Genève där statsminister Stefan Löfven ...

TTIP seglar vidare trots överdrivet mediefokus på marginella protester

1 juni, 2015
Trots att mediafokuset på alla protester mot TTIP kan ge intrycket av att TTIP-avtalet är ett politiskt hopplöst projekt är verkligheten annorlunda. På torsdagen röstade EU-parlamentets handelsutskott för att någon form av investerarskydd (DN-artikel här) skall ingå i avtalet och ...

Det finns ännu inget som kan bryta samman

31 mars, 2015
Stefan Löfven talar om att TTIP-förhandlingarna kan bryta samman. Det stämmer av allt att döma inte.