Frihandelsbloggen

Frihandel med Ryssland lönsamt enligt studie

20 februari, 2017
Tidningen Deutsche Welle rapporterar om en studie som säger att EU och Ryssland skulle vinna på frihandel. ”A free trade area for the European Union, Russia and other states would have economic advantages for all concerned, according to model-based calculations ...

Tysklands paradoxala TTIP-motstånd

16 november, 2015
Det är en viss ironi att Tyskland som är EU:s främsta handelsnation också är det land där befolkningen är mest skeptisk till frihandelsavtalet TTIP. Men ett inslag av irrationell protest förefaller vara en del av det ytterst rationella tyska samhället. Dessutom är USA-fientligheten är en ständigt närvarande politisk kraft och man glömmer att USA och EU är jämbördiga parter i förhandlingarna.

Campact — protester som affärsrörelse och TTIP som affärsområde

28 september, 2015
Campact är det tydligaste exemplet på att protester också är affärsverksamhet och att USA-hat är en av de starkaste krafterna när det gäller att mobilisera stöd. Av alla handelsavtal som ingåtts av EU och godkänts av Tyskland och alla EU-länder (om ett handelsavtal måste klubbas av alla länder eller bara EU-parlamentet varierar lite -- TTIP kommer av allt att döma kräva godkännande från alla EU-länder) är det bara TTIP som folk utanför den allra innersta kretsen ens hört talas om: trots information på webben och otaliga pressmeddelanden.

Tysk GMO-fobi kan splittra EU

31 augusti, 2015
Tyskar har en underligt splittrad syn på miljöfrågor, vetenskap och rationalitet. Träffade en gång i Visby en representant för Tyska Vattenfall som förundrades över SKB:s M/S Sigyn. Skeppet, avsett för transport av utbränt kärnbränsle låg i Visby hamn under politikerveckan. ...

Att Vattefall stämmer Tyskland har inte med TTIP att göra

27 mars, 2015
Intressant artikel om Vattenfalls stämning av Tyskland på grund av landets stängning av Vattenfalls kärnkraftverk. Ibland kopplas detta ihop med TTIP, men det är helt grundlöst. Det finns ett särskilt handelsavtal som reglerar energisektorn.   ...