VT skriver om Katz rapport och Frivärlds seminarium