Konferens: Ett starkt Europa – Så tar vi höjd för hoten

Igår arrangerade Frivärld konferensen Ett starkt Europa – Så tar vi höjd för hoten som behandlade frågor om innovation och tillväxt, desinformation och hot under valtider, samt demokrati och säkerhet i Europa. De medverkande talarna var Kerstin Hallsten, Sten Widmalm, John Hassler, Sara Övreby och Andrea Liebman.

Under konferensen lanserade Frivärld hela tre nya rapporter som alla presenterades av respektive författare.

Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, skriver om valsäkerhet, och presenterar ett 12-punktsprogram för att stärka demokratin i valtider. Läs rapporten här.

Fredrik Erixon, verkställande direktör för ECIPE, redogör för anledningarna till att EU hamnat efter ekonomiskt och lyfter vägen framåt för Europa i sin rapport.

Stefan Fölster, senior fellow Frivärld, skriver om vägen till europeisk supertillväxt och presenterar en rad konkreta reformer EU behöver genomföra för att uppnå detta. Läs Fölster här.

Konferensen både inleddes och avslutades av Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, och modererades av Anna Rennéus Guthrie, chef Frivärld.