Nyheter

Inbjudan: Måndagsmöte och boksläpp

1 juli, 2011
Årtalen 1990–1991 går till Sveriges moderna politiska historia som åren då en ny folkrörelse, spontant och utan statliga bidrag, växte fram. Måndagsrörelsen visade att det civila samhället kan mobilisera en väldig kraft, om den rätta känslan kanaliseras i värdig handling. ...

Ny rapport från Frivärld: Lärdomar av den baltiska finanskrisen, 2007 – 2010

30 juni, 2011
Vad hände under den baltiska finanskrisen och hur kunde den lösas så snabbt? Vilka lärdomar kan vi dra av lösningen på finanskrisen i de tre baltiska staterna när det gäller resten av Europeiska unionen och världen som helhet? Vad hände ...

Panelsamtal om läget i Baltikum

17 maj, 2011
Mats Johansson, initiativtagare och rådgivare till Frivärld, deltar i ett panelsamtal om läget i Baltikum. Seminariet, som arrangeras av ABF i samarbete med OSSE-nätverket, äger rum den 17 maj kl. 18 på ABF-huset i Stockholm. Läs mer. ...

Utrikespolitisk satsning från Fritt Näringsliv

9 maj, 2011
Frivärld/Free World Forum är en ny satsning på utrikespolitisk analys och debatt. Det är Stiftelsen Fritt Näringsliv som har beslutat finansiera en sådan verksamhet med start i maj. – Sveriges framtid avgörs av företagens förmåga att konkurrera på världsmarknaderna men ...