Säkerhetsrådet

Säkerhetsrådet är ett unikt forum för en kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i världen – och med gott om plats för frågor som ligger i medial skugga. Under 2019 har – vid sidan av redaktörernas egna inlägg – ett knappt hundratal politiker, forskare, militärer, diplomater m fl medverkat. Bland dem ingår Peter Hultqvist, Ulf Kristersson, Ann Linde och Jonas Sjöstedt.

På Säkerhetsrådets agenda står ett brett spektrum av temata i form av information, aktuell debatt, försvarsupplysning med mera. Bredden innebär att det också finns utrymme för djupdykning i smala ämnen, som att följa de rättsliga turerna kring den i Ryssland politiskt förföljde Jurij Dmitriev.

Säkerhetsrådets bildades 2015 som en fristående sajt knuten till Svenska Dagbladets ledarsida, men har sedan januari 2020 tankesmedjan Frivärld som hemvist. Säkerhetsrådet verkar i en anda av öppenhet för olika meningar, intressen och perspektiv. Patrik Oksanen är redaktör och Viktor Lundquist biträdande redaktör.

Mail: sakerhetsradet@frivarld.se
Prenumerera på Dagens Säkerhetsråd.

Fem år sedan mordet på Boris Nemtsov

28 februari, 2020
Claes Arvidsson, om att det är fem år sedan den ryske oppositionspolitikern Boris Nemtsov mördades. I dag är det fem år sedan Boris Nemtsov mördades i Moskva, bara ett stenkast från Kreml. Fem personer – alla från Tjetjenien – dömdes ...

Omvärldsläget 2019: Oförutsägbarhet och instabilitet

27 februari, 2020
Viktor Lundquist, om hur FRA bedömer Sveriges säkerhetspolitiska läge. Försvarets radioanstalt (FRA) är en av de myndigheter som bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen. Man gör det bland annat genom signalspaning, genom informationsinsamling om händelser och förhållanden med ...

Rikets säkerhet fortsatt på lösa boliner

26 februari, 2020
Claes Arvidsson, om att efter analysgruppens debacle är det enda rimliga att åter kalla in försvarsberedningen. Det råder redan brist på officerare och den bristen kommer att bli än mer påtaglig framöver när försvaret ska växa. Att Försvarsmakten nu har infört ...

Coronaviruset måste bli en väckarklocka

25 februari, 2020
Freddy Jönsson Hanberg, om att utbrottet av COVID-19 är en påminnelse om hur sårbart Sverige är. Nyhetsflödet om spridningen av viruset ”COVID-19” kan inte ha undgått någon. I skrivande stund har 80 000 människor smittats och 2 600 människor har dött. ...

Försvarsutskottet vet inte bättre än Micael Bydén

24 februari, 2020
Christoffer Karlsson, om det orimliga i politisk detaljstyrning av Försvarsmakten. Under början av 2020 hände något mycket märkligt. Politiker i riksdagen gick nästan unisont ut med nyheten att de är bättre lämpade att planera för Sveriges försvar än Försvarsmaktens högkvarter. ...

Wallenbergs ärende förblir öppet

23 februari, 2020
Ann Linde, om den vikt regeringen fäster vid frågan om Raoul Wallenbergs öde i sovjetisk fångenskap. Först och främst skulle jag vilja tacka undertecknarna av det öppna brevet från den 27 januari om Raoul Wallenberg. Hans gärningar symboliserar det svenska arbetet ...

En stilla jordfästning av analysgruppen

21 februari, 2020
Allan Widman, om det nu är politikens sak att ytterst bestämma hur tillskotten ska fördelas och vilken inriktning svenskt försvar ska få de kommande tio åren. Ja, det kanske låter som lite krångligt och tidsödande att på nytt ”kalla in ...

Aldrig mer ett underfinansierat försvarsbeslut!

21 februari, 2020
Pål Jonson och Hans Wallmark, om att antingen måste ambitionen sänkas eller så måste mer medel tillföras om försvarsberedningens förslag ska kunna genomföras. Nu har analysgruppen avslutat sitt arbete inför förhandlingarna om försvarsbeslutet i höst. Den slutrapport som producerats i ...

Det här kan vi vänta av Putinland

20 februari, 2020
Claes Arvidsson, om att Ryssland förblir auktoritärt, västfientligt och med ambitionen att bli erkänd som stormakt med en egen intressesfär. Som bäst pågår förhandlingar inför det kommande försvarsbeslutet. FOI:s rapport Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2019 är ett ...

Inre oenigheter genererar svagt ledarskap

19 februari, 2020
Viktor Lundquist, om hur intern splittring gör Tyskland till en svag aktör i den internationella politiken. Efter bara ett drygt år som CDU:s partiledare meddelade Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) i förra veckan att hon inte kommer att kandidera till posten som ...