Säkerhetsrådet
Margareta Barabash är verksamhetskoordinator på Frivärld och tillfällig biträdande redaktör för Säkerhetsrådet. Margareta har en kandidat i statsvetenskap och har ...
| 30 juni, 2020

Gunnar Hökmark, om att nu måste ett finansierat försvarsbeslut komma på plats. Nu måste vår gemenskap inom EU och med ...
Gunnar Hökmark | 30 juni, 2020
Claes Arvidsson och Viktor Lundquist, om att vi lämnar redaktörskapet för Säkerhetsrådet och att vi gör det med ett tack ...
Claes Arvidsson och Viktor Lundquist | 29 juni, 2020

Carolina Angelis, om att brandväggar, virusskydd och separata IT-system är nödvändiga och säkerhetshöjande åtgärder men det hjälper inte mycket om ...
Carolina Angelis | 27 juni, 2020
Lars Ekeman, om att Donald Trump trots sin retorik har misslyckats med att göra America Great Again, men att de ...
Lars Ekeman | 26 juni, 2020

Claes Arvidsson, om att i relation till Kina uppträder inte Norge som en “moralisk stormakt” utan som en “omoralisk småstat”. ...
Claes Arvidsson | 24 juni, 2020
Stig Rydell, om att den nya lagen om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland är genomtänkt och realistiskt men att den ...
Stig Rydell | 22 juni, 2020

Claes Arvidsson, om att sedan Försvarsberedningens rapport Värnkraft kom 2017 har både Must och Säpo tecknat en fortsatt mörkare hotbild ...
Claes Arvidsson | 19 juni, 2020
Viktor Lundquist, om coronapandemins dystra konsekvenser för den globala pressfriheten. Coronaviruset och den globala pandemin har förändrat nästan alla delar ...
Viktor Lundquist | 18 juni, 2020