Säkerhetsrådet

Säkerhetsrådet är ett unikt forum för en kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i världen – och med gott om plats för frågor som ligger i medial skugga. Under 2019 har – vid sidan av redaktörernas egna inlägg – ett knappt hundratal politiker, forskare, militärer, diplomater m fl medverkat. Bland dem ingår Peter Hultqvist, Ulf Kristersson, Ann Linde och Jonas Sjöstedt.

På Säkerhetsrådets agenda står ett brett spektrum av temata i form av information, aktuell debatt, försvarsupplysning med mera. Bredden innebär att det också finns utrymme för djupdykning i smala ämnen, som att följa de rättsliga turerna kring den i Ryssland politiskt förföljde Jurij Dmitriev.

Säkerhetsrådets bildades 2015 som en fristående sajt knuten till Svenska Dagbladets ledarsida, men har sedan januari 2020 tankesmedjan Frivärld som hemvist. Säkerhetsrådet verkar i en anda av öppenhet för olika meningar, intressen och perspektiv. Patrik Oksanen är redaktör och Viktor Lundquist biträdande redaktör.

Mail: sakerhetsradet@frivarld.se
Prenumerera på Dagens Säkerhetsråd.

Öppet brev till Ann Linde om Raoul Wallenberg

27 januari, 2020
Både Sverige och Ryssland har undanhållit relevant information om Raoul Wallenbergs öde. De fyrtiofyra undertecknarna av det öppna brevet uppmanar utrikesminister Linde att agera. Bästa utrikesminister Linde, 75 år har nu gått sedan Raoul Wallenbergs heroiska uppdrag att rädda judarna ...

Försvarspolitikerna får inte blunda för kärnvapenhotet

26 januari, 2020
Stefan Ring, om att Sverige måste vakna upp inför risken att utsättas för ett anfall med taktiska kärnvapen. När jag började i Flygvapnet 1965 var hotet från taktiska kärnvapen en del av normalbilden. Vi studerade Kärnladdningshandboken och lärde oss allt ...

Delat intresse men olika motiv: Kina och Ryssland i Arktis

25 januari, 2020
Viktor Lundquist, om Rysslands ekonomiska och militära incitament att dominera Arktis, och Kinas allt starkare närvaro. Ryssland är det land som traditionellt kanske är mest förknippat med Arktis, på grund av dess långa historia av närvaro utmed sibiriska kusten. Både ...

Ett hetare Arktis

24 januari, 2020
Viktor Lundquist, om hur klimatförändringar och stormaktspolitik i Arktis riskerar att påverka svensk säkerhet. Arktis har länge setts som en region präglad av välfungerande mellanstatligt samarbete och låg spänning. På många sätt har regionen faktiskt inte ägnats någon större uppmärksamhet. ...

Moderna hot kräver digital suveränitet

21 januari, 2020
Richard Henriksson, om vad som krävs för att bibehålla kontroll och autonomi när cyberarenan blir central för konflikt och maktutövning. Digital suveränitet avser att på en digital arena säkra demokrati och vår förmåga till självbestämmande. Säkerheten kring den kommunikations- och ...

Svensk försvarsförmåga är avhängig vapenexporten

20 januari, 2020
Benjamin Dousa, om hur Januariöverenskommelsen riskerar att begränsa svensk försvarskapacitet. För ickedemokratier är alternativet till att köpa svensk försvarsmateriel inte att avstå köp utan att i stället köpa från andra aktörer. Behovet av ett stärkt svenskt försvar har på senare ...

Sälen 2020: För allt som ännu inte har hänt

18 januari, 2020
Claes Arvidsson, om att Rikskonferensen blev en påminnelse om hur mycket tid som har gått förlorad i återuppbyggnaden av totalförsvaret och dessvärre lär fortsätta att förloras. Det är inte många år sedan rikskonferensen i Sälen präglades av risk- och hotbildsförnekelse. ...

Solidaritetsaktion för Jurij Dmitriev

17 januari, 2020
Kaa Eneberg, om en konferens i Moskva med fokus på den fängslade Jurij Dmitrievs forskning om stalinismens offer. Regeringen bör ge ambassaden i Moskva i uppdrag att närvara vid rättegångar mot forskare och aktivister som historikern Jurij Dmitriev. Det kravet har ...

Det är en historisk ökning av försvarsanslaget

16 januari, 2020
Peter Hultqvist i replik, om att regeringen har kommit överens med C och L om en ekonomisk ram för nästa försvarsbeslut. Hans Wallmark och Pål Jonson skriver på Säkerhetsrådet 15/1 att det inte finns någon överenskommelse om ekonomisk ram för ...

Peter Hultqvist talar med kluven tunga

15 januari, 2020
Hans Wallmark och Pål Jonson, om att försvarsministern lovar nya förband och materiel innan det ens finns en ekonomisk ram. Rikskonferensen i Sälen har avslutats. För i år. Men de försvars- och säkerhetspolitiska debatterna fortsätter. Vi moderater har markerat att ...