Frihandelsbloggen

Därför ska väst satsa på vaccindiplomati

6 maj, 2021
Kina och Ryssland har insett den geopolitiska betydelsen av vaccindiplomati – det borde även väst göra. Det hade både räddat människoliv på kort sikt och säkerställt global stabilitet på lång sikt. Frivärlds Margareta Barabash skriver om de geopolitiska konsekvenserna av ...

Så påverkar religiösa aktörer biståndet i Latinamerika

3 juli, 2020
Sverige fortsätter att satsa på Latinamerika och nya biståndsstrategier håller på att utvecklas. Det är välbehövligt, inte minst då man tidigare förbisett religionens roll i den regionala utvecklingen. 2016 avsatte regeringen nästan tre miljarder kronor till nya biståndsstrategier för Kuba, ...

Latinamerika arena för ryskt inflytande

11 maj, 2020
Philip Anstrén, om hur Ryssland genom diplomati, militärt och ekonomiskt stöd underminerar demokratin och den liberala multilateralismen i Latinamerika.   I december 2018 landade två ryska Tu-160 på flygplatsen i Venezuelas huvudstad Caracas. Tu-160 är ett tungt jetdrivet strategiskt bombplan ...

Wallmark och Schröder svarar om svensk biståndspolitik

22 april, 2020
Hans Wallmark och Magdalena Schröder, om att Sverige egenskap av att vara en stor givare till flera internationella organisationer måste kunna ställa krav för att värna våra intressen i en allt mer oförutsägbar värld. Sverige och världen står inför stora utmaningar ...

Replik till Wallmark: Coronakrisen och svenskt bistånd

19 april, 2020
Erik Lysén m fl företrädare för fem organisationer, om att akuta och långsiktiga åtgärder inte ska ställas mot varandra i biståndspolitiken. I stället behöver vi diskutera hur den kan göras mer snabbfotad och kombinera det humanitära med det långsiktiga. Som ...

Så bör vi prioritera i en oförutsägbar värld

28 mars, 2020
Hans Wallmark, om att fokus i svensk biståndspolitik måste ligga på de humanitära insatserna och katastrofhjälp, insatser syftandes till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet. Den pandemi som nu drabbar Sverige och stora delar av världen aktualiserar viktiga ...