Frihandelsbloggen

Försvarsmakten måste våga ställa krav

9 mars, 2021
Att bara utbilda fler värnpliktiga löser inte personalförsörjningen och inte heller höjer det vår förmåga till snabbt gripbara förband här och nu. Det vet både Försvarsmakten och politiken. Ändå väljer de en annan väg. Det skriver Lars Fresker, ordförande i ...

Försvarets tillväxt är en svår balansgång: ”Värnplikten löser inte alla problem”

2 mars, 2021
Värnplikten löser inte alla problem, konstaterade utredningen, och föreslog en balans mellan frivillighet och plikt. Annika Nordgren Christensen, särskild utredare, såg en risk med att frågan skulle kidnappas av ”pliktälskarna” och att politiken skulle luta sig tillbaka. Så hur har ...

En minoritet ska inte bestämma Sveriges säkerhetspolitiska linje

24 februari, 2021
Regeringen verkar inte vilja lyssna, men riksdagen har sagt sitt. Nu måste regeringen förhålla sig till verkligheten och inse att man inte längre har en majoritet för sin säkerhetspolitiska linje. Det är regeringens oförmåga till bred förankring som skapar osäkerhet, ...

Den säkerhetspolitiska linjen ligger inte fast: ”Det sprider osäkerhet”

22 februari, 2021
Den säkerhetspolitiska linjen ligger fast, säger regeringen. Trots detta har dess beskrivning förändrats vid flera tillfällen sedan 2014 – utan ordentlig förklaring. Det visar tidigare försvarsminister Sten Tolgfors i en ny rapport från Frivärld och uppmanar regeringen att kalla till ...

Realism eller önsketänkande i säkerhetspolitiken?

22 juni, 2020
Stig Rydell, om att den nya lagen om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland är genomtänkt och realistiskt men att den måste följas upp genom att satsa fullt ut på Försvarsberedningens förslag. I Sverige har det antagits en ny lag  om operativt militärt ...

Trots allt – låt det bli en glad midsommar detta nådens år 2020

19 juni, 2020
Claes Arvidsson, om att sedan Försvarsberedningens rapport Värnkraft kom 2017 har både Must och Säpo tecknat en fortsatt mörkare hotbild med Sverige i fokus. Samtidigt är det viktigt att ta till sig den analys som försvarsberedningen gör av den globala ...

Förhandlingarna om försvaret har havererat

11 juni, 2020
Patrik Oksanen, om att ansvaret och möjligheterna att lösa upp låsningarna i förhandlingarna om försvaret nu ligger hos socialdemokraterna och regeringen. På Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2018 slog statsminister Stefan Löfven fast att regeringens främsta uppgift är att ...

I försvaret kan liten tuva stjälpa stort lass

9 juni, 2020
Christina Malm, om att personalförsörjningen visserligen inte är den största posten i budgeten, men den är av avgörande betydelse för försvaret av Sverige. Men då Sveriges försvar diskuteras ligger inte fokus på personalförsörjningen utan på att ”krig är en materialsport”. ...

Pandemin och behovet av att investera i civilt försvar

4 juni, 2020
Karl Lallerstedt, om att totalförsvaret är ett område att satsa på för att bidra till att öka efterfrågan i ekonomin. Investeringarna behövs på riktigt och de stora kostnaderna kommer i början när vi bygger upp ett nytt system. Sverige genomgår ...

Svårt att nå enighet om försvaret med Hultqvist

24 maj, 2020
Pål Jonson och Hans Wallmark, om att regeringens senfärdiga agerande och försök till ambitionssänkningar har kraftigt underminerat möjligheterna till en bred uppgörelse om nästa försvarsbeslut. Och viktig tid redan har gått förlorad. Försvarsminister Peter Hultqvist har gett partierna två extra ...