Frihandelsbloggen

Nytt frihandelsavtal mellan EU och Filippinerna

7 januari, 2016
Under 2016 kommer EU och Filippinerna påbörja förhandlingar om ett nytt frihandelsavtal. Målet är ett avtal som omfattar avskaffande av tullar och andra handelshinder, underlättar exporten av tjänster och underlättar investeringar. Det handlar också om offentlig upphandling samt ytterligare områden inom området konkurrens och skydd av immateriella rättigheter. Det planerade avtalet kommer också garantera att närmare ekonomiska förbindelser mellan EU och Filippinerna går hand i hand med miljöskydd och social utveckling.

Finns det en väg bort från spagettin?

13 oktober, 2015
Lehmann i Forbes påpekar att visserligen motsvarar TPP 40 procent av världen BNP, men att Japan och USA står för hälften av den andelen. De andra länderna är dvärgar i Jämförelse. Och bara fyra av ASEAN:s tio medlemsstater är med i TPP. Lehmann menar att TPP är ett sätt att utmana och konkurrera med Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), ett initiativ från Kinesiska regeringen. Det var från början öppet för alla och många asiatiska länder deltar. Dock inte Japan vilket Lehmann menar beror på påtryckningar från USA. TPP är helt enkelt riktat mot Kina,

Handelsavtal med ASEAN smyger igång igen

1 juni, 2015
Cecilia Malmström ligger inte på latsidan. För en dryg månad sedan var hon i Malaysia för att försöka återstarta förhandlingarna om ett handelsavtal mellan ASEAN och EU. De påbörjades redan 2007, men pausades 2009  på grund av EU:s ifrågasättande av ...

Kina söker frihandel

2 oktober, 2014
Kina gör nu enligt en artikel i den Nya Zeeländska nättidningen Pacific Scoop närmande till andra asiatiska länder för att komma med i frihandelssamarbeten, framför allt när det gäller ASEAN där Kina har observatörsstatus men inte ingår. Kina har ökat sina ...

Indien har inte gett upp frihandeln — går vidare med andra avtal

9 september, 2014
Dagens gästbloggare Henrik Sundbom beskriver bakgrunden till att Indien vände på en femöring och vägrade underteckna det stora WTO-avtalet. Men det betyder inte att arbetet med frihandel har avstannat i regionen eller att Indien inte är med på några handelsavtal. ...