Frihandelsbloggen

Om Brexit blir verklighet — handeln skadas i decennier

19 mars, 2019
Brexit är oerhört mycket mer komplicerat än någon, ens motståndarna, kunnat tänka sig. På handelsområdet är det uppenbart att de lösningar som lämna-sidan talat om — att snabbt få ett stort antal frihandelsavtal på plats — helt saknar realism. Bara ...

There ain’t no such thing as a gratis free trade deal

10 april, 2018
Själva poängen med förhandlingar är att man inte får allt man vill ha. Det tycks britterna ha glömt. Ett av de brittiska Brexitanhängarnas argument för att lämna EU var att Storbritannien då skulle slippa underordna sig EU:s handelspolitik och kunna ...

Frihandel i media vecka 3

19 januari, 2018
Veckans mediaklipp om frihandel. Janerik Larsson om NAFTA, VA-finans om Brexit och mer om Trump och Davos.   2018-01-18 Janerik Larsson skriver i SvD om Trump, NAFTA och Carl Rowe, en av de viktigaste politiska kommentatorerna i Washington: ”George W Bush-rådgivaren ...

Glöm aldrig: Brexit var en katastrofalt usel idé

27 september, 2017
Det går mycket fort från en situation där något närmast otänkbart inträffar till att den nya situationen känns normal. Att Donald Trump skulle kunna bli president kändes overkligt för 18 månader sedan, men vi har redan vant oss vid att ...

Storbritannien bör lämna EU:s tullsamarbete helt och hållet

27 mars, 2017
Gör totalt slut med EU:s tullunion när Brexit genomförs. Kompromisslösningar är inte värt kostnaden menar brittisk tankesmedja. Frihandelsbloggen har inte skrivit särskilt mycket om Brexit. Stora oklarheter har gjort andelen lös spekulation i texterna hade blivit alltför stor. Men nu ...

En lösning för Storbritannien efter brexit: inför ensidig frihandel

8 augusti, 2016
Ett land med frihandel, låga bolagsskatter, bra villkor för utländska investerare och en stark tradition är erfarenhetsmässigt inte förnuftigt att försöka möta genom mer egen protektionism. Det är att skjuta sig själv i foten. Det finns i själva verket inget land som blivit fattigt genom att göra sig själv till frihandelsområde, och ingen land som inte blivit fattigare genom protektionism.

Vad händer med handeln och TTIP när britterna lämnar EU?

27 juni, 2016
Vad som kommer att hända med handeln när Storbritannien (England, Skottland, Wales, Nordirland) lämnar EU är för tillfället fundamentalt oklart. Det finns inga principer att stödja sig på för den som vill spekulera. Frågan sönderfaller i tre delfrågor: Handeln mellan ...

Oklart exakt vad som händer med handeln vid brexit — men sämre blir det

23 juni, 2016
Typiskt nog är det företagarna snarare än politikerna som oroar sig över hur det går med frihandeln, tillväxten och jobben om Storbritannien lämnar EU.  5,5 miljoner jobb i EU:s medlemsländer, varav en majoritet i Tyskland, beror på handeln med Storbritannien. ...