Frihandelsbloggen

Ttippen vill omöjliggöra det demokratiska samtalet

1 juni, 2016
I går, den 31 maj, var Svenskt Näringsliv, LO och den svenska regeringen värdar för en konferens om det frihandelsavtal som just nu förhandlas mellan EU och USA. Kombinationen är unik. I inget annat land är samsynen kring behovet av ...

LO och Svenskt Näringsliv i tyska media

16 december, 2015
Susanne Lindberg Elmgren från LO och Carola Lemne på Svenskt Näringsliv är intervjuade om TTIP o ch frihandel i Tyska The Local.

Skydd för handelsmän och investeringar historiskt viktigt för ekonomisk utveckling

25 mars, 2015
Anders Johnson och Birgitta Rydell har för Svenskt Näringslivs räkning producerat en utmärkt skrift om det som kallas Investor State Dispute Settlement (ISDS). De förklara den historiska bakgrunden och beskriver hur systemet med internationell skiljedom fungerar i dag. Mycket bra ...

Små och medelstora företag vill ta bort tullarna mellan EU och USA

12 januari, 2015
Tullar upplevs av företag som handlar med USA vara ett större problem än vad som vanligtvis antas. De genomsnittliga tullarna är låga, men på vissa produkter är de mycket höga. Det visar en undersökning om inställningen till TTIP från Svenskt ...

Fareed Zakaria: frihandel alltid lönsamt för bägge parter

7 juli, 2014
Författaren och journalisten Fareed Zakaria var en av talarna på Svenskt Näringslivs huvudseminarium i Almedalen. Född i Indien, utbildad i USA är han journalist och programledare på tv-kanalen CNN samt som redaktör och skribent i tidskriften Times och The Washington Post. ...