Rapporter | Briefings

Kinesiska kommunistpartiets enhetsfront

29 maj, 2020

Påverkansarbete med leninistiska karaktärsdrag Kinesiska Kommunistpartiet (hädanefter “Kommunistpartiet”) är, enligt egen utsago, ett marxistiskt-leninistiskt parti. Ett kvarstående leninistiskt karaktärsdrag är att partiets agenda främjas genom en så kallad enhetsfront (统一战线). Kommunistiska internationalens fjärde kongress som hölls 1922, bara ett år efter att Kommunistpartiet i Kina grundades, fastslog att det fanns ett behov att skapa en […]

LADDA NER

Kremls historievapen

8 maj, 2020

Den 9 maj, segerdagen, har under Putins styre blivit ett allt viktigare instrument för patriotisk mobilisering och propaganda. Tyngdpunkten har förflyttats från att minnas offren till att fostra patriotiska värderingar. Genom att staten tagit över “Det odödliga regementets marsch”, som från början var ett gräsrotsengagemang, har marscherna kunnat exporteras över världen. Det mobiliserar ryssar och […]

LADDA NER

Controlling the Past

8 maj, 2020

In the height of the Covid-19 crisis in Russia, President Vladimir Putin signed a decree making it a criminal offense to destroy war monuments both in Russia and abroad. Soon after, Sergei Shoigu, Minister of Defense wrote a letter to the head of the Investigative Committee, Aleksandr Bastrykin, asking him to consider filing criminal charges […]

LADDA NER

Trumps epidemi och recession

9 april, 2020

I papern ”Trumps epidemi och recession”analyserar Frivärlds senior fellow Anders Åslund de globala institutionernas misslyckanden när det kommer till hanteringen av smittan. För att hantera en kris likt coronakrisen krävs starka internationella institutioner, någonting som inte har fungerat i praktiken, bland annat på grund av försvagade WHO och WTO, Trumpadministrationens nedskärning av Center for Disease Control […]

LADDA NER

Coronahjälp med flera syften

3 april, 2020

I rapporten ”Coronahjälp med flera syften” analyserar Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen informationsaktiviteten kring hjälpsändningarna och hur den kombineras med den ryska och kinesiska desinformationen, som Frivärld beskrivit i en tidigare rapport. Sammantaget bidrar dessa aktioner till att skapa ett informationsbrus som är fördelaktigt för Kinas och Rysslands strävanden att flytta fram sina positioner i den pågående krisen. […]

LADDA NER

Informationspandemi – Desinformation i skuggan av Coronakrisen

20 mars, 2020

I rapporten ”Informationspandemi – Desinformation i skuggan av Coronakrisen” analyserar Patrik Oksanen och Henrik Sundbom hur olika aktörer bidrar till spridningen av felaktiga uppgifter kring Coronaviruset. Här återfinns stater men också ideologiskt och ekonomiskt motiverade aktörer. Den gemensamma nämnaren bakom agerandet är oftast att man upplever sig ha någonting att vinna på spridandet av desinformationen. Sammantaget målar desinformations-pandemin upp […]

LADDA NER

Putting Modern War in Perspective

10 februari, 2020

In this brief, Oscar Jonsson, senior fellow at Stockholm Free World Forum, surveys the contemporary ways of understanding modern warfare. Moreover, he is analysing the main drivers of change in war but also society today. This includes how the information environment, artificial intelligence and the globalisation of finance is altering the parameters for statecraft in […]

LADDA NER

Putting the Russia Problem in Perspective

31 januari, 2020

In this brief, Michael Kofman, Senior Research Scientist at CNA Corporation, analyses the threefold strategic challenge that Russia poses to the West. what the differing visions of a great power war in Europe are, and what the Russia military strategy for such war is, but also the Russian conduct of non-military warfare. Lastly, the brief […]

LADDA NER

Containing Emerging Technologies Impact on International Security

27 januari, 2020

In this brief, Containing Emerging Technologies Impact on International Security, Dr. Jean-Marc Rickli, head of global risk and resilience at GCSP, describes how we are entering a new technological age, where we can observe a fusion of several scientific fields, in which artificial intelligence and deep learning will have a vital part. Whilst these new technologies comes with […]

LADDA NER

The Coming US President: What to Expect for Transatlantic Security

22 januari, 2020

In this brief Rachel Rizzo, Fellow at the Robert Bosch Stiftung, describes the effect that the Trump administration has had on the Transatlantic relations and how their future look like. She discusses the mutual dependencies between the US and the EU and what key challenges are for the future transatlantic relationship. Rachel Rizzo is an adjunct […]

LADDA NER