Frihandelsbloggen

Experterna om Sverige förmår att fatta besluten som krävs

8 januari, 2021
Trots att 17 experter konstaterar att försvarsbeslutet är djupt otillräckligt är meningarna delade om svensk politik kommer att klara av att skjuta till vad som behöver göras innan nästa försvarsbeslut.  Det visar Säkerhetsrådets enkät inför Folk och Försvars rikskonferens som ...

17 experter: Försvarsbeslutet räcker inte! 

7 januari, 2021
Det är ett beskt besked till svensk politik bara veckor efter att riksdagen klubbat ett nytt försvarsbeslut. Tillskotten motsvarar inte på långa vägar vad som krävs för att hantera de säkerhetsutmaningarna som Sverige står inför under 2020-talet.  – Det räcker ...

Unik sammanställning: 17 experter inför Folk och Försvars Rikskonferens

6 januari, 2021
Frivärld ställde under helgerna fem frågor till experter och debattörer i Sverige, Finland, Estland och Danmark. I en kommande serie kommer svaren att publiceras.  I gruppen finns forskare, såväl som tidigare militärer. Här finns ledamöter i kungliga i akademier såväl ...

Sverige kan bidra med fler poliser i internationella insatser

1 januari, 2021
Mikael Juul Sörensen, om hur en beredskapspolisorganisation kan bli ett värdefullt komplement till Law and order-missioner. Världen står inför många komplicerade säkerhetshot. För EU kommer stabilisering av Afrika att vara ett centralt säkerhetsintresse, här kommer insatser som syftar till att ...

Höj ambitionerna för cybersäkerheten

9 december, 2020
Sverige bör sträva efter att bli ledande inom cyberteknologi. För att detta ska lyckas krävs bättre förutsättningar för näringslivet, skriver Ludvig Lundgren Filhm och Martin Bergman. I takt med att samhället digitaliseras och allt större delar av människors liv blir ...

Låt inte säkerhetspolitiken förbise den syntetiska biologin

12 november, 2020
Syntetisk biologi är ett snabbt framväxande och mångfacetterat fält med säkerhetspolitiska implikationer. EU behöver en flexibel och bred strategi för att hantera dess risker och möjligheter, skriver Philip Anstrén. Forskare och bioingenjörer blir allt skickligare på att läsa och redigera ...

Försvarspropositionen: Väl valda ord, men var är siffrorna?

23 oktober, 2020
Vacker retorik kanske fungerar i Sverige men blir knappast trovärdigt utomlands, verkligheten bakom siffrorna visar att ord inte räcker när totalförsvar ska byggas, menar Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor på Svenskt Näringsliv.  Regeringens proposition Totalförsvaret 2021-2025 är ett mycket välskrivet ...

Pandemin och behovet av att investera i civilt försvar

4 juni, 2020
Karl Lallerstedt, om att totalförsvaret är ett område att satsa på för att bidra till att öka efterfrågan i ekonomin. Investeringarna behövs på riktigt och de stora kostnaderna kommer i början när vi bygger upp ett nytt system. Sverige genomgår ...

Svårt att nå enighet om försvaret med Hultqvist

24 maj, 2020
Pål Jonson och Hans Wallmark, om att regeringens senfärdiga agerande och försök till ambitionssänkningar har kraftigt underminerat möjligheterna till en bred uppgörelse om nästa försvarsbeslut. Och viktig tid redan har gått förlorad. Försvarsminister Peter Hultqvist har gett partierna två extra ...

Vi hade kunnat vara mindre sårbara

18 maj, 2020
Nils Daag och Michael Mohr, om att ytterst torde rannsakan när Coronakrisen väl mattas att komma att handla om varför Sverige inte kommit längre under de 25 år som förflutit sedan introduktionen av det vidgade säkerhetsbegreppet. Utvärderingen av Sveriges förmåga att ...