Frihandelsbloggen

Det är en ny värld som vi i Sverige möter

13 maj, 2020
Freddy Jönsson Hanberg, om att staten måste bygga upp en verktygslåda för försörjningsberedskapen som nyttjar samtliga verktyg och som är flexibel längs hela krisskalan. I samband med att WHO gav Covid19-epidemin status som pandemi träffade den svenska regeringen representanter för livsmedelsindustrin och gav ...

Läxan är att vi måste förvänta oss det oväntade

29 april, 2020
Anton Roos, om att Sverige i tider av såväl kris och konflikt som fred behöver ett väl rustat och adekvat totalförsvar. Sverige befinner sig i den värsta krisen sedan andra världskriget. Innebörden av dessa ord talar sitt tydliga språk, men ...

Löfven borde också tillsätta en Coronakommission

27 april, 2020
Claes Arvidsson, om att Norges statsminister Erna Solberg har tillsatt en oberoende kommission för att granska beredskapen inför och krishanteringen under Coronakrisen men också komma med förslag till hur pandemier bättre kan mötas. Gör Sverige rätt eller fel när det ...

Corona visar att värnplikt behöver kompletteras med civil plikt

21 april, 2020
Magnus Haglund, om att Sveriges säkerhetspolitik måste ställa samhällets och medborgarnas säkerhet i fokus och inte bara handla om storleken på Försvarsmaktens budget. I dessa tider då staten och medborgarna står inför allvarliga säkerhetshot, kan det kanske verka något märkligt att ...

Fina ord rustar inte det civila försvaret

16 april, 2020
Alexandra Anstrell, om att en enig försvarsberedning lagt förslag om hur det civila försvaret kan stärkas men att regeringen inte levererar. Det behövs beslut och finansiering. Just nu pågår förhandlingar mellan riksdagspartierna inför det totalförsvarsbeslut som ska tas av riksdagen ...

Att integrera just-in-time med just-in-case

14 april, 2020
Per Stenius, om att vi efter Coronakrisen måste tänka nytt kring frihandel och globalisering både inom näringslivet och offentlig verksamhet. När man diskuterar fjärilseffekten – det vill säga att en fjärils vingslag kan leda till en orkan på andra sidan ...

Tänk framåt med en Coronakommission

6 april, 2020
Erik Lindmark, om att det nu är viktigt att tänka framåt och påbörja omhändertagandet av erfarenheter av virusepidemin för en långsiktig stabilitet och ett modernt totalförsvar. Världen, och inte bara Sverige, befinner sig i en global pandemisk kris som knappast går ...

Vi måste klara av att tänka på mer än Corona

21 mars, 2020
Claes Arvidsson, om att utan politisk vilja att prioritera blir nästa försvarsbeslut ännu en övning i att igen i eftertid utbrista att vi var naiva. Coronakrisen har visat att vår beredskap inte är god. Den hade kunnat ha varit så mycket ...

Coronaviruset måste bli en väckarklocka

25 februari, 2020
Freddy Jönsson Hanberg, om att utbrottet av COVID-19 är en påminnelse om hur sårbart Sverige är. Nyhetsflödet om spridningen av viruset ”COVID-19” kan inte ha undgått någon. I skrivande stund har 80 000 människor smittats och 2 600 människor har dött. ...

Kommun-Sverige avgörande för totalförsvaret

18 februari, 2020
Claes Arvidsson, om att fler kommuner borde lära av de goda exempel som finns på hur det civila försvaret kan stärkas. Inför det kommande försvarsbeslutet är mycket fokus på det militära försvaret – och det pågående (otillräckliga) återtaget av förmågor. ...