Frihandelsbloggen

ÖB behöver öppna för ett öppnare samtalsklimat

10 januari, 2020
Claes Arvidsson, om att Försvarsmakten behöver högre takhöjd internt, men det är också viktigt att militär personal känner sig fria att delta i den offentliga diskussionen. Hur ska organisationen för att stridsleda flygvapnet se ut? 2009 var det en kontroversiell ...