Frihandelsbloggen

Försvarspolitiken har slagit knut på sig själv

12 mars, 2020
Patrik Oksanen, om att låsningarna i försvarspolitiken kan lösas genom en förlängning av försvarsbeslutsperioden till 2028 och då nå 2 procent av BNP. Svensk försvarspolitik har slagit knut på sig själv, vilket riskerar att slå tillbaka inte bara mot politiken själv ...

Myndigheter muckar gräl om muck

6 mars, 2020
Claes Arvidsson, om den juridiska striden om registerkontroll av krigsplacerade värnpliktiga mellan Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten. Är det okey att vi gör en registerkontroll på dig? Blir svaret på den frågan nej är vägen stängd till att göra värnplikt. Om ...

Försvaret måste rustas för att möta vår tids hot

3 mars, 2020
Gunnar Hökmark, om att ett balanserat försvar inte är detsamma som under kalla kriget. Det måste kunna agera redan i gråzonen och inte bara för att möta en invasion utan också aggression och provokation. Den pågående debatten om kommande försvarsbeslut lider ...

Rikets säkerhet fortsatt på lösa boliner

26 februari, 2020
Claes Arvidsson, om att efter analysgruppens debacle är det enda rimliga att åter kalla in försvarsberedningen. Det råder redan brist på officerare och den bristen kommer att bli än mer påtaglig framöver när försvaret ska växa. Att Försvarsmakten nu har infört ...

Försvarsutskottet vet inte bättre än Micael Bydén

24 februari, 2020
Christoffer Karlsson, om det orimliga i politisk detaljstyrning av Försvarsmakten. Under början av 2020 hände något mycket märkligt. Politiker i riksdagen gick nästan unisont ut med nyheten att de är bättre lämpade att planera för Sveriges försvar än Försvarsmaktens högkvarter. ...

En stilla jordfästning av analysgruppen

21 februari, 2020
Allan Widman, om det nu är politikens sak att ytterst bestämma hur tillskotten ska fördelas och vilken inriktning svenskt försvar ska få de kommande tio åren. Ja, det kanske låter som lite krångligt och tidsödande att på nytt ”kalla in ...

Aldrig mer ett underfinansierat försvarsbeslut!

21 februari, 2020
Pål Jonson och Hans Wallmark, om att antingen måste ambitionen sänkas eller så måste mer medel tillföras om försvarsberedningens förslag ska kunna genomföras. Nu har analysgruppen avslutat sitt arbete inför förhandlingarna om försvarsbeslutet i höst. Den slutrapport som producerats i ...

Det här kan vi vänta av Putinland

20 februari, 2020
Claes Arvidsson, om att Ryssland förblir auktoritärt, västfientligt och med ambitionen att bli erkänd som stormakt med en egen intressesfär. Som bäst pågår förhandlingar inför det kommande försvarsbeslutet. FOI:s rapport Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2019 är ett ...

Analysgruppen har skingrat dimmorna kring överplaneringen

12 februari, 2020
Allan Widman, om att det som försvarsberedningen uppfattade som friska pengar ur budgetbeslutet i december 2018 snabbt intecknades av Försvarsmakten för att inte behöva stänga ned eller radikalt minska en lång rad av system och plattformar. I tisdags hade Försvarsmakten ...

När överbefälhavaren sjukskriver sig

11 februari, 2020
Claes Arvidsson, om att kryssningsrobotar ger en avskräckningseffekt som Sverige med sitt miniförsvar inte har råd att säga nej till. I händelse av konflikt kan kryssningsrobotar vara ett kostnadseffektivt sätt att eskalera till en nivå där vi får hjälp. För ...