Frihandelsbloggen

I dag hedrar vi våra veteraner

29 maj, 2020
Claes Arvidsson, om att Veterandagen den 29 maj är ett utmärkt tillfälle att stödja Gula bandet och därigenom Sveriges Veteranförbund fredsbaskrarna. Det är ett enkelt sätt att säga tack. Idag högtidlighålls Veterandagen. 2011 fick den statsceremoniell status och sedan 2018 ...

Svårt att nå enighet om försvaret med Hultqvist

24 maj, 2020
Pål Jonson och Hans Wallmark, om att regeringens senfärdiga agerande och försök till ambitionssänkningar har kraftigt underminerat möjligheterna till en bred uppgörelse om nästa försvarsbeslut. Och viktig tid redan har gått förlorad. Försvarsminister Peter Hultqvist har gett partierna två extra ...

Alltid är det något som kommer i vägen för försvaret

19 maj, 2020
Claes Arvidsson, om att regeringen Löfvens nej till medlemskap i Nato som borde leda till att socialdemokraterna var extra mycket på hugget när det gäller försvarspolitiken. Men så är det alltså inte. Finland är i gång med att upphandla ett nytt ...

Därför krisar förhandlingarna om försvaret

15 maj, 2020
Allan Widman, om att uppgörelsen i augusti 2019 mellan regeringen samt C och L vilade på de tre hörnstenarna om ekonomisk ram, helhet och samförstånd.  Nu blir det alltmer uppenbart att regeringen inte avser att hedra avtalet. Det är nu jämnt ...

Corona visar att värnplikt behöver kompletteras med civil plikt

21 april, 2020
Magnus Haglund, om att Sveriges säkerhetspolitik måste ställa samhällets och medborgarnas säkerhet i fokus och inte bara handla om storleken på Försvarsmaktens budget. I dessa tider då staten och medborgarna står inför allvarliga säkerhetshot, kan det kanske verka något märkligt att ...

Nu har Magdalena Andersson gjort det igen

17 april, 2020
Claes Arvidsson, om att när Totalförsvarets rekryteringsmyndighet inte får medel för att bygga ut prövningskapaciteten kan den inte leverera det politikerna beställer. Några kanske minns kanske TV-programmet Partaj med Margareta Sjödin i rollen som dum blondin med den stående repliken: ...

När totalförsvaret föll samman

12 april, 2020
Claes Arvidsson, om att Katarina Engbergs studie av nedmonteringen av totalförsvaret 1999–2005 nu kan läsas på nätet. Och att försvarseländet bara fortsätter. I Visionära koncept i stället för beredskapslager tog jag upp Katarina Engbergs studie När totalförsvaret föll samman som ...

Visionära koncept i stället för beredskapslager

9 april, 2020
Claes Arvidsson, om att det är svårt att dra någon annan slutsats än att regeringen Löfven har ansvar för senfärdigheten i krishanteringen. Coronakrisen fogas därmed in i raden av ”affärer” och ”skandaler” som rör säkerhet och sårbarhet. Men upprinnelsen ska ...

Vi måste klara av att tänka på mer än Corona

21 mars, 2020
Claes Arvidsson, om att utan politisk vilja att prioritera blir nästa försvarsbeslut ännu en övning i att igen i eftertid utbrista att vi var naiva. Coronakrisen har visat att vår beredskap inte är god. Den hade kunnat ha varit så mycket ...

Rikspolischefen ser inte klart i gråzonen

17 mars, 2020
Mikael Juul Sörensen och Stefan Ring, om att beredskapspolisen bör återbildas för att avlasta polisen i en eskalerande gråzonsproblematik. Försvarsmakten behöver i första hand stärka försvarsförmågan.     Med tanke på den rad av förslag om vad Försvarsmakten ska kunna ...