Frihandelsbloggen

17 experter: Försvarsbeslutet räcker inte! 

7 januari, 2021
Det är ett beskt besked till svensk politik bara veckor efter att riksdagen klubbat ett nytt försvarsbeslut. Tillskotten motsvarar inte på långa vägar vad som krävs för att hantera de säkerhetsutmaningarna som Sverige står inför under 2020-talet.  – Det räcker ...

Om innebörden av att vara medlem i Nato

26 december, 2020
Martin Hurt belyser några av de mest centrala frågorna som bör övervägas i samband med ett eventuellt framtida medlemskap i Nato. Dagarna innan försvarsbeslutet fastställdes den 15 december blev den så kallade Nato-optionen livligt behandlad i media. Diskussionen om ett ...

Höj ambitionerna för cybersäkerheten

9 december, 2020
Sverige bör sträva efter att bli ledande inom cyberteknologi. För att detta ska lyckas krävs bättre förutsättningar för näringslivet, skriver Ludvig Lundgren Filhm och Martin Bergman. I takt med att samhället digitaliseras och allt större delar av människors liv blir ...

M, Kd och L: Osäker tid kräver 2 procent av BNP och Natomedlemskap

30 november, 2020
Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vill se en långsiktig och hållbar försvarspolitik som motsvarar utmaningarna i världen. Det innebär både Natomedlemskap och två procent av BNP. Det skriver företrädare för de tre partierna i ett debattinlägg.  Vi lever i en osäker ...

Ett försvarsbeslut präglat av kvantitet före kvalitet

17 november, 2020
Anton Roos skriver om att försvarsbeslutet innehåller en rad felprioriteringar, kanske allra tydligast illustrerat av valet att återinrätta fyra regementen. Så ska till slut det långdragna och senfärdiga försvarsbeslutet klubbas. En kraftigt utökad grundorganisation med återinrättade regementen och en närmast ...

Ge reservofficerarna laglig rätt till ledighet

16 november, 2020
Genom en lucka i lagen så kan en arbetsgivare neka en reservofficerare som ska tjänstgöra rätt till ledighet, men inte säga nej till hans arbetskamrat som är tidvis tjänstgörande soldat. Att soldaten, men inte befälet har laglig rätt behöver behöver ...

Viktigt att inse rymdens säkerhetspolitiska relevans

6 november, 2020
I Sverige såväl som i övriga Europa behövs en diskussion kring rymdens militärstrategiska betydelse, skriver Sakari Teerikoski. Under de senaste två decennierna har rymden fått förnyad relevans som säkerpolitisk spelplan. Allt fler aktörer, såväl statliga som privata, tar idag plats ...

Försvarspropositionen: Väl valda ord, men var är siffrorna?

23 oktober, 2020
Vacker retorik kanske fungerar i Sverige men blir knappast trovärdigt utomlands, verkligheten bakom siffrorna visar att ord inte räcker när totalförsvar ska byggas, menar Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor på Svenskt Näringsliv.  Regeringens proposition Totalförsvaret 2021-2025 är ett mycket välskrivet ...

Samarbete kräver mer än vackra ord

1 oktober, 2020
Försvarsminister Peter Hultqvist vill arbeta tillsammans med våra nordiska grannar för att stärka den regionala säkerheten. Det är bra, men enbart ord är inte tillräckligt i ett läge med ett ökat säkerhetshot och underfinansierat försvar. I en intervju i DN ...

Vår säkerhet är statens främsta uppgift

7 september, 2020
Den svenska statens struktur är organiserad på ett sätt som skapar oreda och ineffektivitet. Det underminerar rikets försvarsförmåga. Målet för Sveriges säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, vårt samhällssystem, våra grundläggande värden och vårt självbestämmande inom våra gränser.  ...