Frihandelsbloggen

Lista: Här är kraven för de tuffaste befattningarna i Försvarsmakten

12 mars, 2021
Värnplikten spelar en central roll när försvaret ska växa. Därför har Säkerhetsrådet djupdykt i frågan och lyft olika perspektiv på vad detta innebär för vår militära förmåga. Men vad krävs egentligen för att få genomföra värnpliktsutbildning i de tuffaste befattningarna? ...

Försvarsmakten måste våga ställa krav

9 mars, 2021
Att bara utbilda fler värnpliktiga löser inte personalförsörjningen och inte heller höjer det vår förmåga till snabbt gripbara förband här och nu. Det vet både Försvarsmakten och politiken. Ändå väljer de en annan väg. Det skriver Lars Fresker, ordförande i ...

Experterna om värnplikten och försvarets tillväxt: ”Kommer bli en dragkamp”

5 mars, 2021
I veckan är det fyra år sedan värnplikten återinfördes i Sverige. Sedan dess har den tydligt satt sin prägel på Försvarsmaktens omställning från insatsförsvar till nationellt försvar och kommer fortsatt att spela en central roll när försvaret ska växa. Under ...

Högkvarteret: ”Vi kommer behöva skruva på värnplikten ytterligare”

4 mars, 2021
Från en smal och spetsig krigsorganisation – till en bredare och mer uthållig. När Försvarsmaktens högkvarter blickar framåt spelar värnplikten en viktig roll och dess användningsområde kan komma att utökas. – Jag tror att vi kommer behöva skruva på värnplikten ...

Så väljer de ut framtidens svenska försvar

3 mars, 2021
Plikten var tänkt att bli ett komplement till frivilligheten. Det blev tvärtom. Plikt- och prövningsverket kallar tusentals ungdomar till mönstring varje år för att bemanna krigsförbanden med de allra bäst lämpade. Mycket är sig likt från förr – men selekteringsprocessen ...

Försvarets tillväxt är en svår balansgång: ”Värnplikten löser inte alla problem”

2 mars, 2021
Värnplikten löser inte alla problem, konstaterade utredningen, och föreslog en balans mellan frivillighet och plikt. Annika Nordgren Christensen, särskild utredare, såg en risk med att frågan skulle kidnappas av ”pliktälskarna” och att politiken skulle luta sig tillbaka. Så hur har ...

Arméchefen vill att värnpliktiga ska lösa skarpa uppgifter: ”Plikten är helt avgörande”

1 mars, 2021
Värnplikten är tillbaka med besked – men det innebär inte en återgång till en svunnen tid. Arméchef Karl Engelbrektson betonar pliktens möjligheter och vill se att den även nyttjas för skarpa uppgifter. I en intervju med Säkerhetsrådet berättar arméchefen om ...

Militär vid gränsen: Beredskapspolisen behövs redan i år

15 februari, 2021
Militär som kommenderas till gränsen för att stoppa smitta är ytterligare ett bevis för att beredskapspolisen behöver återinföras. Och om det nu är ordet polis som gör att prestige går före handlingskraft, så låt oss då hitta ett annat namn ...

17 experter svarar på Frivärlds enkät

10 januari, 2021
Frivärld har inför Folk och Försvars Rikskonferens ställt fem frågor till en rad experter och debattörer under jul- och nyårshelgerna. Vi fick 17 svar och har utifrån dessa svar publicerat tre artiklar: 17 experter – Försvarsbeslutet räcker inte! Experterna om ...

Experterna om Sverige förmår att fatta besluten som krävs

8 januari, 2021
Trots att 17 experter konstaterar att försvarsbeslutet är djupt otillräckligt är meningarna delade om svensk politik kommer att klara av att skjuta till vad som behöver göras innan nästa försvarsbeslut.  Det visar Säkerhetsrådets enkät inför Folk och Försvars rikskonferens som ...