Frihandelsbloggen

Centern kan avgöra försvarets framtid

31 augusti, 2020
Att M, KD och L vill samla en riksdagsmajoritet för att genomföra Försvarsberedningens förslag till en upprustning av försvaret är bra. Nu är det avgörande var Centerpartiet står i frågan. Det var ett välkommet besked från Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ...

Beredskapen i Sverige bakbinder sig själv

13 augusti, 2020
Den svenska beredskapen är i kris. Men för att på allvar förstå hur djup krisen är måste vi titta på vår lagstiftning och begreppsförståelse. Beredskapen i Sverige för att möta olika samhällsstörningar och ytterst krig har redan i vår begreppsvärld, ...

Försvaret förväntas göra underverk

24 juli, 2020
Med ett underfinansierat försvarsbeslut hamnar det svenska försvaret i en prekär situation, där man tvingas till att uppnå mål med medel som man inte har.    Det politiska budgetkriget om försvaret befinner sig allt vidare i ett stillestånd. Konfrontationen är ...

Finlands sak är vår! Eller?

1 juli, 2020
Vad händer med det svensk-finländska försvarssamarbetet om den svenska regeringen inte klarar av att leverera den förväntade förstärkningen av Sveriges försvar? I Finland har debatten återigen tagit fart om den förestående moderniseringen av flygvapnet. Denna sker samtidigt som den finska ...

Realism eller önsketänkande i säkerhetspolitiken?

22 juni, 2020
Stig Rydell, om att den nya lagen om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland är genomtänkt och realistiskt men att den måste följas upp genom att satsa fullt ut på Försvarsberedningens förslag. I Sverige har det antagits en ny lag  om operativt militärt ...

Trots allt – låt det bli en glad midsommar detta nådens år 2020

19 juni, 2020
Claes Arvidsson, om att sedan Försvarsberedningens rapport Värnkraft kom 2017 har både Must och Säpo tecknat en fortsatt mörkare hotbild med Sverige i fokus. Samtidigt är det viktigt att ta till sig den analys som försvarsberedningen gör av den globala ...

Tanken på försvaret som särintresse lever kvar

16 juni, 2020
Bo Hugemark, om att den militära krisen i Östersjöområdet kanske aldrig kommer men om den gör det måste vi ha dragit slutsatserna av den bristande beredskapen under Corona-krisen. Debatten om covid-19 förs i krigstermer – och det är inte så ...

Förhandlingarna om försvaret har havererat

11 juni, 2020
Patrik Oksanen, om att ansvaret och möjligheterna att lösa upp låsningarna i förhandlingarna om försvaret nu ligger hos socialdemokraterna och regeringen. På Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2018 slog statsminister Stefan Löfven fast att regeringens främsta uppgift är att ...

I försvaret kan liten tuva stjälpa stort lass

9 juni, 2020
Christina Malm, om att personalförsörjningen visserligen inte är den största posten i budgeten, men den är av avgörande betydelse för försvaret av Sverige. Men då Sveriges försvar diskuteras ligger inte fokus på personalförsörjningen utan på att ”krig är en materialsport”. ...

Samövning som höjer förmåga och sänder signaler

6 juni, 2020
Robin Häggblom, om vad USA och deras allierade velat kommunicera med den senaste tidens samövningar. Nyligen har USA genomfört ett antal samövningar med europeiska allierade och partners där strategiska bombplan av typen B-1B flugit kors och tvärs över den europeiska himmelen. ...