Frihandelsbloggen

Styrningen av ett försvar för tillväxt

3 mars, 2022
Det finns, menar jag, erfarenheter från hur Försvarsmakten vardagligen styrs som pekar på åtgärder som hade varit möjliga att vidta också utan det ryska kriget mot Ukraina, men som nu blivit än angelägnare. En del handlar om pengar, men kanske lika viktigt är en förändrad styrning av Försvarsmakten.

Fem önskemål för nästa vecka

8 januari, 2022
På måndag inleds den årliga Rikskonferensen för Folk och Försvar, som är Sveriges viktigaste arena för försvars- och säkerhetspolitik. Här listar Patrik Oksanen, redaktör på Säkerhetsrådet och senior fellow, några önskningar av regeringen för den kommande veckan utifrån det allvarliga ...

Svensk säkerhet – på osäkra grunder?

8 november, 2021
Sverige rustar för ett gammalt krig varnar ledamoten i Kungliga Krigsvetenskapsakademien, tidigare ställföreträdande ÖB, Frank Rosenius. I debattartikeln lyfter Rosenius upplevd brist på både trovärdighet och logik. När jag betraktar svensk säkerhet i bredast möjliga perspektiv från säkerhetspolitiken till handfasta ...

Glest med försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen

2 juli, 2021
Det är en försiktig och trevande comeback på politikerveckan med ett blygsamt antal evenemang som berör försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen konstaterar Säkerhetsrådets redaktör Patrik Oksanen. På söndag var det tänkt att det skulle vara dags för Sverige att rikta ...

Veteranpolitiken behöver utvecklas

28 maj, 2021
Svenska kvinnor och män gör dagligen stora uppoffringar i kris- och konfliktområden för en bättre värld. Det behövs dock ytterligare åtgärder för att förstärka stödet till veteranerna och fånga upp deras värdefulla kunskaper och insikter, skriver Pål Jonson (M) och ...

Regeringen prioriterar mellanchefer framför utlandssoldater

11 maj, 2021
Att det finns svenska soldater som tjänstgör i krigsdrabbade länder är ett politiskt beslut. Regeringen, som är ytterst ansvarig för detta, vänder nu dessa män och kvinnor ryggen när de hänvisas till samma vaccinationskö som alla andra, skriver Lucas Ljungberg ...

Sydfront i en allt oroligare omvärld

10 maj, 2021
Årets övningsverksamhet i Sydfront sker mot bakgrund av ett omvärldsläge som förutspår en historisk ”stand-off” mellan Nato och Ryssland – som vi inte sett sedan kalla krigets dagar, konstaterar Totalförsvarsstiftelsens grundare Freddy Jönsson Hanberg. För 32 år sedan genomfördes övningen ...

Varning för pliktälskare

29 april, 2021
Värnplikten borde aldrig ha avskaffats – men att låta pendeln svänga hela vägen tillbaka vore ett stort misstag. Under försvarets historiska tillväxt måste politiken värna de stående förband som bidrar med operativ effekt här och nu. Det borde även en ...

Politiken måste lyssna på Försvarsmakten

9 april, 2021
Det militära försvaret av Sverige är allt annat än ett särintresse. Försvarsmakten är inte en myndighet i mängden. Överbefälhavaren (ÖB) är inte vilken myndighetschef som helst. Det är hög tid för den politiska nivån att inse det. Det är hög ...

Så kan Sverige bidra till att stärka försvaret av väst

19 mars, 2021
Flera faktorer gör väst sårbart vid ett ryskt angrepp i Sveriges närområde, konstaterar en ny FOI-rapport. I Säkerhetsrådets podcast diskuterar FOI-forskarna Eva Hagström Frisell och Robert Dalsjö vad som kan stärka den militära förmågan – och hur Sverige kan bidra. ...