Frihandelsbloggen

Läget i analysgruppen: Agree to disagree

9 februari, 2020
Allan Widman, om att frågetecknen kvarstår kring Försvarsmaktens överplanering och annan inplanering om tillsammans ca 54 miljarder kronor. Torsdagens korta möte i analysgruppen blev något lugnare. Försvarsmakten besvarade de frågor som ledamöterna skickat in skriftligen och i förväg. En del frågetecken ...

Den beska svenska lärdomen från DEFENDER-Europe 20

7 februari, 2020
Freddy Jönsson Hanberg, om att vi måste öva svensk försvarsmakt med målet att hålla ut till dess att amerikanska enheter anländer. DEFENDER-Europe 20 och anknutna övningar syftar till att öka strategisk beredskap och interoperabilitet genom att öva amerikanska styrkors förmåga att ...

Intrycket är att implosion hotar analysgruppen

6 februari, 2020
Allan Widman, om att Försvarsmakten vill ha så stort manöverutrymme som möjligt medan den relativt samlade politiken vill ha leverans med betoning på markstridskrafter. Analysgruppen står och hackar. Intrycket från dagens möte är att implosion hotar. Försvarsmakten är tydlig med att man ...

Blir det verkligen ett markstridskrafternas försvarsbeslut?

5 februari, 2020
Allan Widman, om att av de tio nya förband som försvarsberedningen föreslagit blir enligt Försvarsmakten bara ett klart före 2030, nämligen en divisionsledning. Sämre beställt är det med stödförbanden till denna tilltänkta division. Skillnadsredovisning. Så lyder rubriken på den redovisning ...

Hur har ÖB räknat egentligen?

4 februari, 2020
Allan Widman, om att det är svårt att förstå att två instanser kan satsa 33 miljarder på det förhållandevis smala området militärt försvar utan att det åtminstone till del sker till samma ändamål. Analysgruppen ägnar nu mycket tid åt att ...

Försvarspolitikerna får inte blunda för kärnvapenhotet

26 januari, 2020
Stefan Ring, om att Sverige måste vakna upp inför risken att utsättas för ett anfall med taktiska kärnvapen. När jag började i Flygvapnet 1965 var hotet från taktiska kärnvapen en del av normalbilden. Vi studerade Kärnladdningshandboken och lärde oss allt ...

Sälen 2020: För allt som ännu inte har hänt

18 januari, 2020
Claes Arvidsson, om att Rikskonferensen blev en påminnelse om hur mycket tid som har gått förlorad i återuppbyggnaden av totalförsvaret och dessvärre lär fortsätta att förloras. Det är inte många år sedan rikskonferensen i Sälen präglades av risk- och hotbildsförnekelse. ...

Alla inser att vi inte klarar oss själva

13 januari, 2020
Stig Rydell och Stefan Forss, om att det svensk-finska försvarssamarbetet kommit så långt att det är dags att diskutera en allians. Finlands president Sauli Niinistö tog initiativet till det första inledande mötet med Sveriges, Norges och Finlands statsministrar samt med respektive lands ...

Medlemskap i Nato är säkrare än svensk-finsk allians

13 januari, 2020
Bo Hugemark, om att en anslutning till Nato innebär ett än större bidrag till stabiliteten i det nordisk-baltiska området. I regeringens utrikesdeklaration 2019 sägs det att ”Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast”. Och vidare att ”den militära alliansfriheten har tjänat oss väl ...

Självklart borde Sverige ingå en försvarsallians med Finland

13 januari, 2020
Erik Lagersten, om att svensk säkerhetspolitik behöver anpassas till en omvärld där tidigare sanningar inte längre gäller. Svenskt försvar har präglats av en förhoppning att länder och allianser ska komma till vår hjälp om vi hamnar i en väpnad konflikt. ...