Frihandelsbloggen

Hit the ground running…

29 juli, 2015
Den som tvivlar på att det existerar något sådant som evigt liv har inte hört talas om WTO:s Doha-runda. Påbörjad 2001 pågår den fortfarande. Men man skall kanske inte vara alltför hånfull. Doha-rundan handlar i princip om gemensamma regler som ...

Uttömmande om regler för miljö- och hälsoskydd i TTIP från Kommerskollegium

20 april, 2015
Regler för livsmedelssäkerhet, djurskydd och hälsa är en av de områden där TTIP-motståndarna sprider (omotiverad) oro. Men det finns redan i dag ett stabilt regelverk inom ramen för WTO och det som förhandlas för TTIP blir av allt att döma ...

Handelsnytt från EU

3 mars, 2015
  ...

Ännu större behov av TTIP

1 augusti, 2014
SvD skriver att WTO-förhandlingarna åter har kollapsat. Det är Indien som vägrar släppa skyddet för sin jordbrukssektor. Vilket de borde göra och låta USA:s (och EU:s) skattebetalare betala för maten. Hoppet är inte ute. WTO kommer att försöka igen, om ...

Christofer Fjellner: EU tappar i miljövänlig frihandel

3 mars, 2014
EU:s svansföring i miljöfrågor är hög. Vi anses vara bäst i klassen i den globala miljöpolitiken, inte minst när det gäller förnyelsebar energi, naturskydd och miljövänliga produkter. Samma sak gäller handel: vi slår oss gärna för bröstet med att vi ...

Handelskonflikt om sälprodukter…

13 februari, 2014
Ett lite roligt exempel på konfliktlösningsmekanismer i internationella handelsrelationer. Här är det Kanada och Norge som inom ramen för WTO ifrågasätter EU:s importförbud när det gäller sälprodukter. Kommissionen försvarar förbudet. Gissar att detta skulle kunna användas som exempel på när ...