Säkerhetsrådet
Christoffer Karlsson, om det orimliga i politisk detaljstyrning av Försvarsmakten. Under början av 2020 hände något mycket märkligt. Politiker i ...
Christoffer Karlsson | 24 februari, 2020
Ann Linde, om den vikt regeringen fäster vid frågan om Raoul Wallenbergs öde i sovjetisk fångenskap. Först och främst skulle jag ...
Ann Linde | 23 februari, 2020

Allan Widman, om det nu är politikens sak att ytterst bestämma hur tillskotten ska fördelas och vilken inriktning svenskt försvar ...
Allan Widman | 21 februari, 2020
Pål Jonson och Hans Wallmark, om att antingen måste ambitionen sänkas eller så måste mer medel tillföras om försvarsberedningens förslag ...
Pål Jonson och Hans Wallmark | 21 februari, 2020

Claes Arvidsson, om att Ryssland förblir auktoritärt, västfientligt och med ambitionen att bli erkänd som stormakt med en egen intressesfär. ...
Claes Arvidsson | 20 februari, 2020
Viktor Lundquist, om hur intern splittring gör Tyskland till en svag aktör i den internationella politiken. Efter bara ett drygt ...
Viktor Lundquist | 19 februari, 2020

Claes Arvidsson, om att fler kommuner borde lära av de goda exempel som finns på hur det civila försvaret kan ...
Claes Arvidsson | 18 februari, 2020
Allan Widman, om att försvarsberedningen har räknat rätt men har fått fel ingångsvärden. Igår valde Försvarsmakten att kommentera en artikel ...
Claes Arvidsson | 16 februari, 2020

 Lars Wedin, om strategiska brytpunkter och fredsstrategier i president Macrons linjetal den 7 februari. President Macron höll den 7 februari 2019 ...
Lars Wedin | 15 februari, 2020
Viktor Lundquist, om hur den kinesiska regimen i syfte att inte riskera den egna makten försöker få omvärlden att förkasta ...
Viktor Lundquist | 14 februari, 2020