Frihandelsbloggen

Historien om MH17 – del 2

16 juli, 2020
Den 17 juli är det årsdagen av nedskjutningen av det malaysiska passagerarplanet MH17 över sydöstra Ukraina. Sex år har gått sedan en rysk BUK-missil träffade planet och 298 passagerare och besättningsmän omkom. För några dagar sedan kom beskedet att Nederländerna ...

Historien om MH17 – del 1

15 juli, 2020
Den 17 juli är det årsdagen av nedskjutningen av det malaysiska passagerarplanet MH17 över sydöstra Ukraina. Sex år har gått sedan en rysk BUK-missil träffade planet och 298 passagerare och besättningsmän omkom. För några dagar sedan kom beskedet att Nederländerna ...

Högerextremismen ökar i ett polariserat Tyskland

14 juli, 2020
En ny rapport från tysk underrättelsetjänst visar att högerextremismen i landet har ökat. Fler personer än någonsin har kopplingar till våldsbejakande organisationer, samtidigt som antalet rasistiska och antisemitiska hatbrott stiger. I skuggan av covid-19-pandemin, en ekonomi på fall och det ...

Vad kommer att bli Bidens USA?

8 juli, 2020
President Trump har dåliga siffror just nu. Därmed finns skäl att fundera över vad Joe Bidens eventuella presidentskap skulle betyda för USA:s roll visavi omvärlden, i termer av utrikes- och säkerhetspolitik. Han syns längst bak i rummet. En man i ...

Finlands sak är vår! Eller?

1 juli, 2020
Vad händer med det svensk-finländska försvarssamarbetet om den svenska regeringen inte klarar av att leverera den förväntade förstärkningen av Sveriges försvar? I Finland har debatten återigen tagit fart om den förestående moderniseringen av flygvapnet. Denna sker samtidigt som den finska ...

Hoten riktar sig främst mot demokratiska stater

30 juni, 2020
Gunnar Hökmark, om att nu måste ett finansierat försvarsbeslut komma på plats. Nu måste vår gemenskap inom EU och med Nato diskuteras på nytt. Nu måste vi se världen som den är och det ansvar som följer av det. Vi ...

Putin stannar i Kreml men vi lämnar Säkerhetsrådet

29 juni, 2020
Claes Arvidsson och Viktor Lundquist, om att vi lämnar redaktörskapet för Säkerhetsrådet och att vi gör det med ett tack till alla som bidrar till att Säkerhetsrådet är ett kvalificerat forum för försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik. 1:a juli kommer det ...

Donald Trump har inte gjort USA ”större” utan ”mindre”

26 juni, 2020
Lars Ekeman, om att Donald Trump trots sin retorik har misslyckats med att göra America Great Again, men att de säkerhetspolitiska misslyckande också avspeglar fortsättningen på en geopolitisk trend som handlar om USA:s relativa försvagning. Det amerikanska inflytandet i världen ...

Realism eller önsketänkande i säkerhetspolitiken?

22 juni, 2020
Stig Rydell, om att den nya lagen om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland är genomtänkt och realistiskt men att den måste följas upp genom att satsa fullt ut på Försvarsberedningens förslag. I Sverige har det antagits en ny lag  om operativt militärt ...

Trots allt – låt det bli en glad midsommar detta nådens år 2020

19 juni, 2020
Claes Arvidsson, om att sedan Försvarsberedningens rapport Värnkraft kom 2017 har både Must och Säpo tecknat en fortsatt mörkare hotbild med Sverige i fokus. Samtidigt är det viktigt att ta till sig den analys som försvarsberedningen gör av den globala ...