Frihandelsbloggen

Och nu väntar 20 år till med Putin som president

30 mars, 2020
Gunnar Hökmark, om att Ryssland under Putin kompenserar en krympande ekonomisk makt med att i stället demonstrera och använda det våldskapital som den militära upprustningen har skapat. Det är denna vår 20 år sedan Vladimir Putin blev vald till Rysslands president. ...

Som om John Le Carré höll ett tack-för-maten-tal

15 mars, 2020
Claes Arvidsson, om att årets Olof Palmepristagare John Le Carré i sitt tacktal återberättande hur socialdemokraterna vill att den fallne hjälten ska minnas. Det är ett selektivt minne. Visst kan man tycka att det var ett småfräckt val att tidigare ...

I dag ringer klockorna i Finlands alla kyrkor

13 mars, 2020
Robin G Elfving, om att minnet av krigen mot Sovjetunionen 1939-40 och 1941-44 utgör stommen i ett kollektivt minne med bäring på dagens finländska försvars- och säkerhetspolitik. I Sverige minns man i stället 200 år av fred. Det påverkar också ...

Aktiv utrikespolitik skapar trygghet i en orolig tid

9 mars, 2020
Ann Linde, om att Sverige stärker samarbetet med länder som står oss nära men att det även behövs dialog med länder vars värderingar vi står längre ifrån. Den förståelse som en sådan dialog skapar är en del av vår säkerhetspolitik. Coronaviruset, ...

Försvaret måste rustas för att möta vår tids hot

3 mars, 2020
Gunnar Hökmark, om att ett balanserat försvar inte är detsamma som under kalla kriget. Det måste kunna agera redan i gråzonen och inte bara för att möta en invasion utan också aggression och provokation. Den pågående debatten om kommande försvarsbeslut lider ...

Aldrig mer ett underfinansierat försvarsbeslut!

21 februari, 2020
Pål Jonson och Hans Wallmark, om att antingen måste ambitionen sänkas eller så måste mer medel tillföras om försvarsberedningens förslag ska kunna genomföras. Nu har analysgruppen avslutat sitt arbete inför förhandlingarna om försvarsbeslutet i höst. Den slutrapport som producerats i ...

Det här kan vi vänta av Putinland

20 februari, 2020
Claes Arvidsson, om att Ryssland förblir auktoritärt, västfientligt och med ambitionen att bli erkänd som stormakt med en egen intressesfär. Som bäst pågår förhandlingar inför det kommande försvarsbeslutet. FOI:s rapport Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2019 är ett ...

Så tänker Macron om Europa och kärnvapen

15 februari, 2020
 Lars Wedin, om strategiska brytpunkter och fredsstrategier i president Macrons linjetal den 7 februari. President Macron höll den 7 februari 2019 ett linjetal på Ecole Militaire i Paris. Förra gången detta hände var 1959 då De Gaulle i ett berömt tal ...

Klimatet blir varmare och säkerhetspolitiken kallare i Arktis

12 februari, 2020
Ulf Kristersson och Hans Wallmark, om att en aktiv svensk politik är en viktig förutsättning för vår långsiktiga förmåga att stå emot icke-demokratierna Ryssland och Kinas ambitioner att sätta sin prägel på utvecklingen i Arktis och i den nordligaste delen av ...

När överbefälhavaren sjukskriver sig

11 februari, 2020
Claes Arvidsson, om att kryssningsrobotar ger en avskräckningseffekt som Sverige med sitt miniförsvar inte har råd att säga nej till. I händelse av konflikt kan kryssningsrobotar vara ett kostnadseffektivt sätt att eskalera till en nivå där vi får hjälp. För ...