Frihandelsbloggen

Olof Palme och ubåtskrisen på 1980-talet

10 juni, 2020
Claes Arvidsson, om vi sökande efter sanningen om mordet på Olof Palme också bör intressera oss för och minnas hans politiska stil, idévärld och praxis. Hur han var som politiker. Och hur politiken var. Inför dagens presskonferens med Palmegruppen fanns det ...

Samövning som höjer förmåga och sänder signaler

6 juni, 2020
Robin Häggblom, om vad USA och deras allierade velat kommunicera med den senaste tidens samövningar. Nyligen har USA genomfört ett antal samövningar med europeiska allierade och partners där strategiska bombplan av typen B-1B flugit kors och tvärs över den europeiska himmelen. ...

Corona präglade årets Gullranda-samtal

25 maj, 2020
Yrsa Grüne-Luoma, om att president Sauli Niinistö är mer frugal än statsminister Sanna Marin i fråga om Tysklands och Frankrikes förslag till utformning av EU:s ekonomiska stödpaket. Årets Gullranda-samtal – president Sauli Niinistös årligen återkommande forum för internationell politik – ordnades ...

Alltid är det något som kommer i vägen för försvaret

19 maj, 2020
Claes Arvidsson, om att regeringen Löfvens nej till medlemskap i Nato som borde leda till att socialdemokraterna var extra mycket på hugget när det gäller försvarspolitiken. Men så är det alltså inte. Finland är i gång med att upphandla ett nytt ...

Vi hade kunnat vara mindre sårbara

18 maj, 2020
Nils Daag och Michael Mohr, om att ytterst torde rannsakan när Coronakrisen väl mattas att komma att handla om varför Sverige inte kommit längre under de 25 år som förflutit sedan introduktionen av det vidgade säkerhetsbegreppet. Utvärderingen av Sveriges förmåga att ...

Dags för Löfven att växla upp EU:s försvarssamarbete

14 maj, 2020
Ulla Lovcalic, om att Sverige bör ta en aktiv roll i att utveckla det europeiska försvarssamarbetet Pesco. Högstämda ord kan inte ersätta handling. I en orolig värld där framförallt Kina och Ryssland aggressivt försöker expandera sina intressesfärer in i vårt närområde ...

Wallmark och Schröder svarar om svensk biståndspolitik

22 april, 2020
Hans Wallmark och Magdalena Schröder, om att Sverige egenskap av att vara en stor givare till flera internationella organisationer måste kunna ställa krav för att värna våra intressen i en allt mer oförutsägbar värld. Sverige och världen står inför stora utmaningar ...

Corona visar att värnplikt behöver kompletteras med civil plikt

21 april, 2020
Magnus Haglund, om att Sveriges säkerhetspolitik måste ställa samhällets och medborgarnas säkerhet i fokus och inte bara handla om storleken på Försvarsmaktens budget. I dessa tider då staten och medborgarna står inför allvarliga säkerhetshot, kan det kanske verka något märkligt att ...

När totalförsvaret föll samman

12 april, 2020
Claes Arvidsson, om att Katarina Engbergs studie av nedmonteringen av totalförsvaret 1999–2005 nu kan läsas på nätet. Och att försvarseländet bara fortsätter. I Visionära koncept i stället för beredskapslager tog jag upp Katarina Engbergs studie När totalförsvaret föll samman som ...

Därför har Nato fått en ny medlem

3 april, 2020
Stig Rydell, om att det allt oftare hörs röster som förutspår att Nato kommer att avvecklas, men det är snarare så att försvarsalliansen återigen kommer att utvecklas. När Nato bildades 1949 var den säkerhetspolitiska omgivningen en helt annan än idag. ...