Frihandelsbloggen

Den beska svenska lärdomen från DEFENDER-Europe 20

7 februari, 2020
Freddy Jönsson Hanberg, om att vi måste öva svensk försvarsmakt med målet att hålla ut till dess att amerikanska enheter anländer. DEFENDER-Europe 20 och anknutna övningar syftar till att öka strategisk beredskap och interoperabilitet genom att öva amerikanska styrkors förmåga att ...

Blir det verkligen ett markstridskrafternas försvarsbeslut?

5 februari, 2020
Allan Widman, om att av de tio nya förband som försvarsberedningen föreslagit blir enligt Försvarsmakten bara ett klart före 2030, nämligen en divisionsledning. Sämre beställt är det med stödförbanden till denna tilltänkta division. Skillnadsredovisning. Så lyder rubriken på den redovisning ...

Hur har ÖB räknat egentligen?

4 februari, 2020
Allan Widman, om att det är svårt att förstå att två instanser kan satsa 33 miljarder på det förhållandevis smala området militärt försvar utan att det åtminstone till del sker till samma ändamål. Analysgruppen ägnar nu mycket tid åt att ...

Sverige mer positivt till fördjupad europeisk försvarsintegration

2 februari, 2020
Calle Håkansson, om att aktivt svenskt deltagande ökar möjligheterna att påverka utformningen av framtidens europeiska försvarssamarbete. Den svenska inställningen till europeiskt försvarssamarbete har beskrivits som ‘’en motvillig baksätesförare’’men kanske börjar vi nu se tecken på ett en uppmjukad svensk position. ...

Efter Vladimir Putin kommer Vladimir Putin

1 februari, 2020
Claes Arvidsson, om att Sverige måste ta säkerhetspolitisk höjd för att Ryssland är en demokratur och kleptokrati med stormaktsambitioner. Plus ça change, plus c’est la même chose. Det är Putins Ryssland sammanfattad i Jean-Baptiste Alphonse Karrs sentens. Efter Putin kommer Putin. ...

Alla inser att vi inte klarar oss själva

13 januari, 2020
Stig Rydell och Stefan Forss, om att det svensk-finska försvarssamarbetet kommit så långt att det är dags att diskutera en allians. Finlands president Sauli Niinistö tog initiativet till det första inledande mötet med Sveriges, Norges och Finlands statsministrar samt med respektive lands ...

Medlemskap i Nato är säkrare än svensk-finsk allians

13 januari, 2020
Bo Hugemark, om att en anslutning till Nato innebär ett än större bidrag till stabiliteten i det nordisk-baltiska området. I regeringens utrikesdeklaration 2019 sägs det att ”Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast”. Och vidare att ”den militära alliansfriheten har tjänat oss väl ...

Självklart borde Sverige ingå en försvarsallians med Finland

13 januari, 2020
Erik Lagersten, om att svensk säkerhetspolitik behöver anpassas till en omvärld där tidigare sanningar inte längre gäller. Svenskt försvar har präglats av en förhoppning att länder och allianser ska komma till vår hjälp om vi hamnar i en väpnad konflikt. ...

Säkerhetsrådet flyttar från SvD till Frivärld

7 januari, 2020
Säkerhetsrådet byter hemvist men fortsätter som forum för en öppen och bred debatt med fokus på Sverige i en konfliktfylld värld. Säkerhetsrådet är ett unikt forum för en kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i ...