Frihandelsbloggen

Övning om hybridhot genomförd i Sverige 

27 september, 2022
Mellan den 19–23 september stod Sverige värd för världens första övning i att hantera hybridhot mot förnybara energisystem berättar övningsledaren Freddy Jönsson Hanberg för Säkerhetsrådets läsare. Övningen har planerats sedan 2020 som en av flera övningar inom ramen för NATO ...

Kriget i Ukraina kräver höjd livsmedelsberedskap

28 februari, 2022
För svensk del innebär det här att Rysslands aggressiva och oprovocerade attack på Ukraina inte bara sätter ljuset på behovet av att snabbt stärka Försvarsmakten. Sverige behöver även skyndsamt stärka vår livsmedelsberedskap.

Sverige är under attack – cybersäkerheten måste stärkas

30 september, 2021
Sverige halkar efter i utvecklingen av cybersäkerhet konstaterar tre riksdagsledamöter för Centerpartiet, som idag presenterar en ny rapport med förslag på åtgärder.  Sverige behöver stärka försvaret mot de som digitalt vill skada eller utnyttja våra friheter och vår öppenhet. Samtidigt ...

Regeringen och kommunen har olika syn på Skövde flygplats 

7 september, 2021
Debatten om flygplatsen i Skövde går vidare. Den inleddes med Peter Larssons varning att ”Nedläggningen av Skövde flygplats kan följas av fler” (23/8), som kommunalrådet Katarina Jonsson (M) replikerade med ”Rationellt beslut bakom nedläggning av Skövdes flygplats”. I ett svar ...

Replik: Rationellt beslut bakom nedläggning av Skövdes flygplats

31 augusti, 2021
I en replik till Peter Larsson, VD för Svenska regionala flygplatser, som kritiserar avvecklingen av Skövde flygplats i artikeln ”Nedläggningen av Skövde flygplats kan följas av fler” (23/8) menar Skövdes kommunalråd Katarina Jonsson (M) att beslutet är strategiskt och rationellt.  ...

Glest med försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen

2 juli, 2021
Det är en försiktig och trevande comeback på politikerveckan med ett blygsamt antal evenemang som berör försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen konstaterar Säkerhetsrådets redaktör Patrik Oksanen. På söndag var det tänkt att det skulle vara dags för Sverige att rikta ...

Den sista debattartikeln om beredskapspolisen

23 juni, 2021
Detta är min sista debattartikel jag skriver om beredskapspolisen konstaterar Mikael Juul Sörensen, sakkunnig i polisens krisberedskap samt beredskapspolis.  Det har blivit en hel del artiklar sedan 2004. Det som har slagit mig så här i efterhand är att det inte ...

Nu fördjupar Finland och Sverige krisberedskapen

21 juni, 2021
Steg för steg fördjupar Sverige och Finland sitt samarbete. Försvarsmakterna har haft långvariga samarbeten som veckovisa övningar med flygvapnet och gemensam marin styrka. Politiskt har inbäddade tjänstemän på både försvars- och utrikesdepartement funnits. Nu startar det första krisberedskapsprogrammet för deltagare ...

Stärkt motståndskraft kan inte vänta

21 maj, 2021
Svensk förvaltningskultur har redan begränsat vår förmåga att hantera den akuta krisen – låt den inte även begränsa oss i arbetet för starkare motståndskraft i framtiden. Nu behöver fler göra mer för att bygga framtidens totalförsvar, skriver Frivärlds Jesper Lehto. ...

Vill regeringen vara Obama eller Trump? 

16 april, 2021
Beredskapspolisen skulle ha gjort skillnad under pandemin i att avlasta en hårt ansträngd polis, särskilt vid gränsbevakningen. Mikael Juul Sörensen jämför beslutet att lägga ned beredskapspolisen med hur Trump inte tyckte att USA behövde några pandemiplaner och ställer sig frågan ...