Frihandelsbloggen

Trump kan starta handelskrig från dag ett om han blir president

10 oktober, 2016
När det gäller export av varor och tjänster är Sverige, direkt och indirekt, mera beroende av handel med USA än någon av våra europeiska handelspartners. Genom svenska företags sammantvinning med andra länders produktionsprocesser (värdekedjor) är minst 1,5 miljoner jobb i Sverige beroende av slutlig efterfrågan i USA (enligt färsk OECD-statistik och Kommerskollegium). Motsvarande tal för Tyskland och andra EU-länder är väsentligt lägre. Svenska jobb och företag skulle därför drabbas hårt om Trumps handelspolitiska vision förverkligas."

Kan protektionism ge oss fabriksjobb tillbaka?

15 augusti, 2016
För många år sedan gjorde jag ett företagsreportage från en verkstadsteknisk industri i Västerbotten. Jag minns faktiskt inte vad företag tillverkade, men jag minns att ägaren berättade att de slutat köpa de gjutna komponenterna från Kina. Nu köpte de från ...

Sanders är lika cynisk (och/eller) okunnig som Trump

8 mars, 2016
Retoriken i amerikansk handelspolitik liknar lyckligtvis inte den retorik vi har i Sverige och EU. Men frihandeln är nu under attack i primärvalsdebatterna och erfarenheten säger att amerikansk politisk debatt har en tendens att påverka vår egen debatt. Bernie Sanders ...

Trumps protektionism är illa nog — men det värsta är att han tvingar de andra med sig

7 mars, 2016
USA:s politiska klimat har ett starkt inslag av nostalgi. Det finns en föreställning om en svunnen idyll som olika krafter har utplånat. Allt från multikulturalism över storföretag till frihandeln som givit Mexiko och Kina fördelar på USA:s bekostnad. Trump spelar ...

Mycket mörkt för frihandeln inför USA:s presidentval

22 februari, 2016
Just nu ser det rätt mörkt ut i USA för både TPP och TTIP. Sedan Trump gått ut hårt mot frihandel i allmänhet och TPP i synnerhet har vissa republikaner enligt NY Times börjat få kalla fötter: ”Any doubts that ...

Janerik Larsson: Obama är ingen Clinton — får allmänintresset vika för särintressena?

27 februari, 2014
Det är en välkänd men inte alltid beaktad sanning att allmänintresset ofta får vika för ett särintresse. Det råder ingen tvekan om frihandelns enorma betydelse för välståndsutvecklingen i världen, men trots det finns det ständigt starka särintressen som av olika ...