Säkerhetsrådet
Allan Widman, om att frågetecknen kvarstår kring Försvarsmaktens överplanering och annan inplanering om tillsammans ca 54 miljarder kronor. Torsdagens korta möte ...
Allan Widman | 9 februari, 2020
Freddy Jönsson Hanberg, om att vi måste öva svensk försvarsmakt med målet att hålla ut till dess att amerikanska enheter anländer. ...
Freddy Jönsson Hanberg | 7 februari, 2020

Allan Widman, om att Försvarsmakten vill ha så stort manöverutrymme som möjligt medan den relativt samlade politiken vill ha leverans med ...
Allan Widman | 6 februari, 2020
Allan Widman, om att av de tio nya förband som försvarsberedningen föreslagit blir enligt Försvarsmakten bara ett klart före 2030, ...
Allan Widman | 5 februari, 2020

Allan Widman, om att det är svårt att förstå att två instanser kan satsa 33 miljarder på det förhållandevis smala ...
Allan Widman | 4 februari, 2020
Pål Jonsson, om att regeringen inte klarat av att ta ansvar och skapa ett fungerande totalförsvar. Under Folk och Försvars ...
Pål Jonsson | 3 februari, 2020

Calle Håkansson, om att aktivt svenskt deltagande ökar möjligheterna att påverka utformningen av framtidens europeiska försvarssamarbete. Den svenska inställningen till ...
Calle Håkansson | 2 februari, 2020
Claes Arvidsson, om att Sverige måste ta säkerhetspolitisk höjd för att Ryssland är en demokratur och kleptokrati med stormaktsambitioner. Plus ...
| 1 februari, 2020

Mats Bergquist, om att Boris Johnson får ställa in sig på svåra förhandlingar med EU, men även växande missnöje i ...
Mats Bergquist | 31 januari, 2020
Viktor Lundquist, om hur stormakternas allt större intresse för Arktis påverkar svensk säkerhet. När Donald Trump i fjol signalerade intresse ...
| 30 januari, 2020