Frihandelsbloggen

Frihandelsavtal problem för Putin

17 november, 2015
Frihandelsavtalet TTIP och TPP är ett hot mot både Ryssland och Kina. USA, EU och en rad andra demokratier blir centrum i två handelsområden med stor utvecklingskraft. De olika försöken att stoppa avtalen genom locka med alternativ har hittills misslyckats.

Uppmarschen mot TPP-debatten har bara börjat

9 november, 2015
Debatten om TPP-avtalet har ännu inte riktigt börjat. Först måste alla försöka ta sig igenom textmassorna och göra sina analyser.

Hotar Kanadas nya regering TPP?

22 oktober, 2015
De konservativa i Kanada är till 70 procent för TPP, medan 60 procent av Liberalernas sympatisörer är positiva. En något mindre andel, men ändå en rätt trygg majoritet. Kanadensarna är som helhet svagt positiva, men det finns knappast några större politiska vinster att göra på TPP-motstånd. Och nu är dessutom valet över och TPP färdigförhandlat. Låga odds för några snabba vindkantringar i frågan med andra ord.

Finns det en väg bort från spagettin?

13 oktober, 2015
Lehmann i Forbes påpekar att visserligen motsvarar TPP 40 procent av världen BNP, men att Japan och USA står för hälften av den andelen. De andra länderna är dvärgar i Jämförelse. Och bara fyra av ASEAN:s tio medlemsstater är med i TPP. Lehmann menar att TPP är ett sätt att utmana och konkurrera med Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), ett initiativ från Kinesiska regeringen. Det var från början öppet för alla och många asiatiska länder deltar. Dock inte Japan vilket Lehmann menar beror på påtryckningar från USA. TPP är helt enkelt riktat mot Kina,

TPP-avtalet är geopolitiskt viktigt och innehåller både arbetsvillkor och miljövård

7 oktober, 2015
TPP-avtalet avskaffar avtalet enligt Wall Street Journal cirka 18 000 tullar, skatter och kvoter. TPP tar också bort andra former av handelshinder, standardiserar regler för patenträttigheter och minskar fördelar för statliga företag. Förbättrade arbetsvillkor och miljövård ingår. Det är något som inte är så känt, men USA har fått in klausuler om arbetsrätt i handelsavtal för att undvika allt för låga löner i konkurrentländer. De genomdrivs med hjälp av ISDS-klausuler. Även åtgärder mot smuggling av utrotningshotade djur är med i avtalet.

TPP-avtalet klart — nu börjar handelspolitiknördarnas julafton

6 oktober, 2015
På måndagen blev TPP-avtalet klart. Men det betyder inte på något sätt att det kommer att bli verklighet. Här en mycket bra och omfattande artikel i Washington Post om avtalet och processen. De ingående länderna måste godkänna avtalet för att det skall träda i kraft. Att avtalet är klart betyder bara att det finns något att ta ställning till på nationell nivå.

Nattmanglingar i TPP-förhandlingarna — nu eller aldrig (eller kanske senare…)

5 oktober, 2015
TPP-förhandlingarna går på övertid. Japans Akira Amari och Australiens Andrew Robb har olika syn på vad som ställer till problem.

TPP-förhandlingarna på upploppet

1 oktober, 2015
TPP-förhandlingarna går in i en slutfas. Bilar, medicin och jordbruk är stötestenarna.

TTP och TTIP som del av Obamas master plan…

16 september, 2015
Alfred W. McCoy skriver i den engelska upplagan av Le Monde Diplomatique en sorts sammanfattning av Obamas presidentskap när det gäller geopolitik. McCoy är historieprofessor vid University of Wisconsin-Madison. Han är av allt att döma på vänsterkanten men skriver intressant. “In ...

Kan särintressen “smyga igenom” sina skrivningar i handelsavtal?

7 september, 2015
Intressant artikel av David Post i Washington Post om TPP och copyrightregler. Extremt långa tider för copyright, författarens livslängd plus 70 år, ställer till problem i USA. Det finns många verk som skulle kunna återutges, ligga till grund för filmmanus ...