Rapporter | Briefings

Politik och juridik i Internationella brottmålsdomstolen

9 september, 2013

Den 10 september påbörjas rättegången i Internationella Brottmålsdomstolen – ICC – mot Kenyas Vice president William Samoei Ruto. Tillsammans med journalisten Joshua Arap Sang åtalas han för brott mot mänskligheten. Senare i höst inleder domstolen också rättegången mot Kenyas nuvarande president, Uhuru Muigai Kenyatta, även han anklagas för grova brott mot mänskligheten. ICC – International […]

LADDA NER

Balancing Act

23 juli, 2013

I rapporten Balancing Act – Norwegian Security Policy, Strategy and Military Posture går Ståle Ulriksen igenom utvecklingen för Norges säkerhetspolitik och militära ställning de senaste tjugo åren. Rapporten betonar förhållandet mellan nationella intressen, militär ställning och strategi.

LADDA NER

Islam – Ett hinder för frihet i Guds namn?

3 juni, 2013

I rapporten Islam – Ett hinder för frihet i Guds namn? ställer Eli Göndör frågan om det är religionen islam eller de politiska strukturerna som inskränker människors frihet. Rapporten lyfter fram olika aspekter och företeelser inom islam i syfte att ifrågasätta föreställningen om att islam är ett problem.

LADDA NER

Drönarkriget

17 april, 2013

I Drönarkriget – Ett krig som alla andra? granskas debatten om drönarkriget, särskilt dess moraliska och juridiska aspekter. Rapporten riktar skarp kritik mot Obamaadministrationen, som inte erkänner antalet civila dödsoffer. Samtidigt konstateras att drönare sannolikt skördar färre civila offer än andra stridsmetoder.

LADDA NER

Marknadsdriven utveckling i Afrika

11 mars, 2013

Hur handel kan föra en kontinent ur fattigdom Afrikas regionala konflikter har minskat i antal, den politiska stabiliteten ökar, fler länder visar tendenser till demokratisk utveckling och många länder uppvisar en imponerande ekonomisk tillväxt. Kontinentens spirande medelklass uppgår redan till 300 miljoner människor. Utvecklingen kan, i valda delar, närmast beskrivas som en revolution. Men den […]

LADDA NER

Tolkarna lämnas åt talibanerna

18 februari, 2013

De lokalanställda tolkar som arbetat för de svenska styrkorna i Afghanistan riskerar att stå utan beskydd efter 2014, när trupperna drar sig tillbaka. Hotbilden mot dem är överhängande och flera har redan mördats av talibanerna. Tolkarnas arbete är oumbärligt för de svenska trupperna. Nu måste Sverige ta sitt ansvar. Läs rapporten ”Tolkarna lämnas åt talibanerna […]

LADDA NER

Rapport: Alla talar om Nato, men inget händer

13 februari, 2013

Den försvars- och säkerhetspolitiska debatten i Finland påminner mycket om den svenska, men är ändå annorlunda. Exempelvis har Finland redan utrett konsekvenserna av ett Natomedlemskap. Vad kan vi i Sverige lära av detta? I rapporten ”Alla talar om Nato, men inget händer: Debatten om Natomedlemskap i Finland” skriver Charly Salonius-Pasternak, säkerhetspolitisk analytiker på Utrikespolitiska institutet […]

LADDA NER

Rapport: Nato och antiamerikanismen

31 januari, 2013

Nato beskrivs alltjämt som en militär al­lians med USA i spetsen. På grund av detta blir diskussionen om svenskt Natomed­lemskap knuten till attityder till USA. Som världens enda supermakt drar USA till sig kritik. Kritiken är i många avseenden befogad, men det finns också inslag av överdriven retorik och fördömanden. Så­dana tendenser betecknas som ”antiame­rikanism”. […]

LADDA NER

Rapport: Mali i islamisternas våld

12 november, 2012

Länge betraktades Mali som ett föregångsland i Västafrika. Mali har bedömts vara ett av Afrikas mer stabila länder, och i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2011–2012 hamnade Mali på plats 25 av 179. Bland de afrikanska länderna rankades endast Namibia högre. Under 2012 har dock framgångssagan Mali tagit en abrupt vändning. I mars störtades den demokratiskt […]

LADDA NER

Rapport: Rätt till en framtid? – Kvinnors situation i Afghanistan efter 2014

25 september, 2012

Sedan 2001 har Afghanistans kvinnor tagit viktiga steg mot en ljusare framtid. Under det senaste decenniet har förutsättningarna för landets kvinnor att utbilda sig och få sjukvård blivit allt bättre. Sverige har bidragit till utvecklingen i form av militärt och civilt stöd. Dessa landvinningar riskerar Afghanistans kvinnor nu att gå miste om. Mycket tyder på […]

LADDA NER