Frihandelsbloggen

Tror Schlyter att politiker avskaffar sin makt av misstag?

23 februari, 2015
Carl Schlyter skriver än en gång sin TTIP-kritiska standardartikel. Nu i Dagens Arena. Utan att gå in på alla detaljer är det uppenbart att kritiken i huvudsak saknar substans. Exempelvis är argumentet mot ISDS att  ”I en rättsstat behöver inte företag ...

Det är dags för TTIP-kritikerna att läsa på

19 februari, 2015
Handelskommissionär Cecilia Malmström talade om TTIP i London den 15 februari. Ett rätt hyggligt och konventionellt tal som finns att läsa här. Det tar bara några minuter att skumma igenom. Gör det! Malmström påpekar återigen att TTIP inte innebär att Storbritannien måste privatisera sin offentliga sjukvård eller att tidigare privatiserad offentlig service inte skulle kunna återtas i offentlig regi. Inte heller att TTIP-avtalet innebär lägre standarder när det gäller skydd för miljö och hälsa eller på något mystiskt sätt tar över lag så att i dag förbjudna produkter blir tillåtna.

Vi exporterar mat som aldrig förr — TTIP skulle öka det ytterligare

19 februari, 2015
Vi uppfattar traditionellt inte Sverige som ett livsmedelsexporterande land , men 2014 var svensk livsmedelsexport cirka 70 miljarder kronor om fisket räknas in. Detta kan jämföras med exporten av läkemedel, 43,7 miljarder, och personbilar, 27,7 miljarder. Svensk mat uppfattas som bra i andra länder och potentialen att öka exporten till USA är betydande. Därför är TTIP-avtalet viktigt för livsmedelsindustrin.

Unionen för TTIP

16 februari, 2015
Fackföreningen Unionen har tagit ställning för TTIP och även för investerarskyddet ISDS, enligt tidningen Kollega. Det senare under förutsättning att investerarskyddet uppfattas som godtagbart givet organisationens krav på miljö, hälsa och arbetsförhållanden. Detta är extremt positivt. Förhoppningsvis är det ett ...

Nyansering om ISDS i EU:s utskott om handel

29 januari, 2015
Den 27 hade EU-parlamentets utskott för Internationell handel och rättsliga frågor möte om TTIP och ISDS. Till skillnad från vad man kan tro är kritiken mot ISDS i politiska kretsar inte total. Tvärt om. Det finns ett medvetande om att ...

Är det en spricka i partiet?

26 januari, 2015
Socialdemokraterna i Malmö motionerar till socialdemokraternas partikongress om att stoppa TTIP-avtalet, bland annat på grund av investerarskyddet ISDS. Detta går stick i stäv med näringsminister Mikael Dambergs inställning i frågan. Det förvånar inte. Socialdemokraterna i Skåne ligger traditionellt sett till ...

Kan företag begära ersättning för utebliven vinst?

22 januari, 2015
När det gäller tvistelösningsmekanismen ISDS återkommer ett påstående om att företag kan stämma stater för utebliven vinst om till exempel miljölagstiftning ökar kostnaderna för ett företag. Detta påstås till exempel i denna intervju med den tyska socialdemokraten Bernd Lange på ...

Tweets om ISDS

20 januari, 2015
Veckans tweets om EU-relaterade ämnen, ”The Good, the Bad and the Ugly”, från Vieuws börjar med kommentarer till svaren på kommissionens frågor om ISDS. ...

Handelskammarens skiljedomsinstitut om ISDS

19 januari, 2015
ISDS-bloggen drivs av Stockholms Handelskammare. Anledningen är att Handelskammaren står bakom Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC), som är en självständig enhet inom Stockholms Handelskammare och har utvecklats till ett av världens ledande tvistlösningsorgan. Här är deras svar på EU-kommissionens frågor till allmänheten om ...

97 procent färdigskrivna protester mot ISDS

14 januari, 2015
Resultatet av EU-kommissionens allmänna konsultation om ISDS har nu presenterats. Det finns en del att ta på allvar. Men 97 procent av svaren kommer från web-sidor där man helt utan bakgrundskunskap kan skicka in en färdigskriven åsikt utan att ens ...