Frihandelsbloggen

Att Vattefall stämmer Tyskland har inte med TTIP att göra

27 mars, 2015
Intressant artikel om Vattenfalls stämning av Tyskland på grund av landets stängning av Vattenfalls kärnkraftverk. Ibland kopplas detta ihop med TTIP, men det är helt grundlöst. Det finns ett särskilt handelsavtal som reglerar energisektorn.   ...

Skydd för handelsmän och investeringar historiskt viktigt för ekonomisk utveckling

25 mars, 2015
Anders Johnson och Birgitta Rydell har för Svenskt Näringslivs räkning producerat en utmärkt skrift om det som kallas Investor State Dispute Settlement (ISDS). De förklara den historiska bakgrunden och beskriver hur systemet med internationell skiljedom fungerar i dag. Mycket bra ...

Skulle svenska företag kunna få rätt i sharia-domstolar i Saudi?

23 mars, 2015
ISDS viktigt för svenska företag i Saudi och lika viktigt i TTIP enligt Ramberg.

Ännu härskar EU inte över hela världen

17 mars, 2015
Tanken förefaller vara att en ny domstol skall få en politisk uppgift: nämligen att bortse från vad som faktiskt står i de 1400 avtal EU redan har ingått. Reding tänker sig alltså att EU på något sätt skall kunna ersätta ISDS, en väl fungerande internationell rättsordning under regler ursprungligen framtagna av FN, med en ny domstol som har till uppgift att bortse från vad som faktiskt står i EU:s bilaterala avtal. Och att USA och andra länder kommer att gå med på detta.

En nyhet: vi kommer att göra som vi alltid har gjort!

16 mars, 2015
Malmström kommer att föreslå förändringar i ISDS för TTIP. Men mycket talar för att det hon föreslår i praktiken redan gäller.

Oklar fransk hållning om ISDS

11 mars, 2015
Secretariat General for European Affairs (SGAE) har skrivit brev till Frankrikes EU-parlamentariker. Var positiva till ISDS var grundbudskapet. Matthias Fekl håller inte med. Alla skyller på varandra.

Dags för vänstern att lämna den ideologiska ekokammaren

5 mars, 2015
Dagens Arena befinner sig i vänsterns ideologiska ekokammare där åsikter och faktoider reproduceras närmast i evighet. TTIP-avtalet förtjänar att debatteras, men för vänsterns del handlar det för tillfället mest om vanföreställningar om investerarskyddet ISDS. Håkan A Bengtsson på Dagens Arena ...

Mer mytbildning från Dagens Arena om TTIP

3 mars, 2015
BBC publicerar dokument som visar att offentlig sjukvård, skola och annan offentlig tjänsteproduktion inte omfattas av TTIP: staterna är helt suveräna att själva besluta hur de vill organisera, finansiera och fördela offentliga tjänster. Den exakta motsatsen mot vad Dagens Arena säger alltså. Staterna bestämmer själva. TTIP påverkar inte.

Är det en moralisk eller intellektuell kollaps Håkan A Bengtsson?

27 februari, 2015
En stilla undran. Hur länge skall socialdemokraternas vänsterfalang ljuga om TTIP och ISDS? För det är exakt vad de gör. Följande påstår Håkan A Bengtsson i Dagens Arena: ”Det riktigt kontroversiella är investeringsskyddet som föreslås ingå i avtalet, ISDS. Det ...

När hörde Malmström talas om ISDS?

24 februari, 2015
"För ett halvår sedan hade jag ingen aning vad ISDS är, här verkar alla veta det, sade hon [Cecilia Malmström] till DN efter hearingen." Med reservation för att Malmström kan ta fel när det gäller tidsperspektivet, är detta uttalande synnerligen märkligt. Den 22 januari 2014, för över ett år sedan, skrev Frihandelsbloggen för första gången om ISDS. Redan då var debatten om ISDS i full gång och de myter vi ser från TTIP-motståndarna idag fanns redan färdigutvecklade. Att Cecilia Malmström inte hade en aning om vad ISDS var för något för sex månader sedan låter helt osannolikt. Det var ungefär då hon godkändes som handelskommissionär.