Frihandelsbloggen

Kommer Malmströms nya ISDS-domstol blidka TTIP-motståndarna?

23 september, 2015
Vieuws sammanställning av tweets om kommissionen och Malmströms nya förslag till ISDS är intressant: motståndarna har fått allt de rimligen kan önska men fortsätter att vara missnöjda.

Kommer USA gå med på ny ISDS-mekanism för TTIP-avtalet?

21 september, 2015
Cecilia Malmströms och EU-kommissionens förslag till ny ISDS-mekanism för TTIP får kritik från U.S. Chamber of Commerce.

Oklarheter i kommissionens förslag till ny domstol för investeringstvister

17 september, 2015
ISDS-bloggen har gjort en första genomläsning av kommissionens förslag på domstol för investeringstvister. ISDS-bloggen drivs av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC), en självständig enhet inom Stockholms Handelskammare och ett av världens ledande tvistlösningsorgan. De är med andra ord en mycket bra källa ...

”Vattenfall är en helt annan sak…”

26 augusti, 2015
Bra intervju om TTIP med Tysk-Amerikanska handelskammarens chef i Tyskland, Bernhard Mattes. Som tyskar i allmänhet är han väl påläst, nyanserad och klar. Väl värd de tio minuter det tar att läsa texten. Mattes kommenterar också Vattenfalls stämning av Tyskland som ...

ISDS sällan förklarad i media

19 augusti, 2015
Timbros Medieinstitut har undersökt hur svenska medier lyckas förklara tvistelösningsmekanismen ISDS som eventuellt kommer att ingå i TTIP-avtalet. De kommer till slutsatsen att i stort sett ingen redaktion har lyckats förklara för sina läsare/lyssnare/tittare vad ISDS egentligen är eller hur ...

ISDS inte bara fråga om korruption utan även kompetens

27 juli, 2015
–Förutom detta, har man den inställningen som några har, att ISDS (internationell skiljedom) inte är bra, då kan man inte heller acceptera Europadomstolen för mänskliga rättigheter, eller Internationella domstolen i Haag. Dessa står också utanför det nationella domstolssystemet, av precis ...

Antonia Ax:on Johnson och Stefan Persson till försvar för frihandel och TTIP

24 juli, 2015
På debattplats i Financial Times skriver Antonia Ax:son Johnson och Stefan Persson (HM) en ovanligt idéologisk artikel till försvar för frihandel och TTIP. De påpekar att frihandel förvandlade Sverige till ett rikt land, och att de stora handelsliberaliseringar som skett de ...

Tvivel kring reformerad ISDS

20 juli, 2015
Det har redan uppstått seriösa tvivel kring hur Cecilia Malmströms kompromiss (eller vad det nu är) kring ISDS som parlamentet antog för ett par veckar sedan skall tolkas och förverkligas. Experter på internationell skiljedom påpekar att de krav som ställdes redan är ...

ISDS-klausul viktigt i avtal med Kina

22 juni, 2015
Möjligheten att ISDS försvinner ur TTIP-avtalet oroar diplomater. I ett framtida avtal mellan EU och Kina är en ISDS-klausul närmast nödvändig. Om en sådan inte finns med i ett avtal med USA kommer Kina knappast acceptera en.

Vänstern har orsakat mindre demokrati och öppenhet kring TTIP

17 juni, 2015
Den 29 juni kommer det att bli debatt och omröstning om TTIP. Men inte i parlamentet utan bara i handelsutskottet. För en dryg vecka sedan ställdes den stora debatten i plenum in eftersom den socialdemokratiska gruppen inte kunnat enas om ...