Frihandelsbloggen

Regeringens Kinastrategi: Inte fel, men inte heller något nytt

10 oktober, 2019
EU och USA måste ha en enad strategi mot Kina. I den bör inte handelskrig ingå. Regeringens Kinastrategi presenterades den 2 oktober. Den är på 21 sidor och handelsavsnittet på ungefär en A4. Det är inte överdrivet mycket. Kinas påverkan ...

EU bör backa i handelskriget mot USA och fokusera på andra problem med handeln

27 juni, 2018
EU skulle inte behöva delta i handelskriget mot USA. Trump som motståndare saknar helt rationalitet. Det visas av hans beteenden mot motorcykeltillverkaren Harley-Davidson. Istället borde EU fokusera på villkoren för tekniköverföring till Kina.  Det kan knappast råda något tvivel om ...

USA:s handelsunderskott mot Kina ökar — men är det felberäknat?

14 maj, 2018
När Trumps administration beskriver underskottet i handelsbalansen glömmer de USA:s omfattande tjänsteexport. Det är där ökningen av exporten kommer att ske, men i stället är handelspolitiken inriktad på det utopiska projektet att få tillbaka klassiska industrijobb. Ett av Donald Trumps ...

Poängen med export är att vi kan importera

10 mars, 2017
Export är viktigt för att den tillåter oss att importera. Det är inte bara Trump som har för sig att export har ett sorts egenvärde, medan import på något sätt är lite problematiskt. Men i själva verket är det en ...

Trump kan starta handelskrig från dag ett om han blir president

10 oktober, 2016
När det gäller export av varor och tjänster är Sverige, direkt och indirekt, mera beroende av handel med USA än någon av våra europeiska handelspartners. Genom svenska företags sammantvinning med andra länders produktionsprocesser (värdekedjor) är minst 1,5 miljoner jobb i Sverige beroende av slutlig efterfrågan i USA (enligt färsk OECD-statistik och Kommerskollegium). Motsvarande tal för Tyskland och andra EU-länder är väsentligt lägre. Svenska jobb och företag skulle därför drabbas hårt om Trumps handelspolitiska vision förverkligas."

Protektionism bygger på mystik och känslor kring mat

8 februari, 2016
Protektionism finns i olika former. Det traditionella argumenten att export är bra och import är dåligt eller allmänt nationalistiska uppmaningar att köpa svenska varor fungerar inte längre. Nu krävs mer känslomässiga argument. Att mat, som är en av våra mest känsloladdade produktkategorier, står i centrum för protektionism förvånar inte. Vad som kanske förvånar är att samma person som är misstänksam mot "utländskt kött" i Sverige glatt smörjer kråset med en biff i Frankrike eller korv i Italien.

Osanning om antidumpningsgtullar och Kina

3 december, 2015
Att Kina skulle få "status som marknadsekonomi" och att det skulle kosta EU 3,5 miljoner jobb stämmer inte. Det handlar om förändringar i ett WTO-avtal om hur man beräknar antidumpningstullar.

Särintressen alltid utklädda till allmänintressen

30 november, 2015
Det blev antidumpningstullar på solpaneler. Dumt och skadligt. Men ett utmärkt exempel på att särintresset försöker klä ut sig till allmänintresse. Idag börjar klimatkonferensen i Paris. I fredags firade EU detta med att förnya beslutet att ha strafftullar på solpaneler importerade från Kina.

Om att skjuta sig själv i foten

19 oktober, 2015
Tullarna på elektrostål är ett typexempel på hur protektionism fungerar. En stark bransch eller som i detta fall en mycket stark tillverkare lyckas få med politikerna på att införa tullar. Det gynnar branschen eller tillverkaren som slipper utländsk konkurrens. Men alla de producenter som använder insatsvaran -- i det här fallet elektrostål -- tvingas betala mer vilket gör deras produkter dyrare på världsmarknaden.

Varför stora länder gillar protektionism mer än små

20 augusti, 2015
ABC News ger en bra bild av hur motståndet mot frihandelsavtal ser ut. TPP-förhandlingarna har stoppat upp, bland annat på grund av USA:s sockerindustri som skyddas av tullmurar. Exemplet ger också en bra förklaring till varför stora länder ofta är ...