Frihandelsbloggen

Mer om p-ordet och jordbruk

24 februari, 2014
Maria Ludvigsson på Svenska Dagbladets ledarsida utvecklar varför forskarna på SLU har fel i sin DN-artikel den 21 februari. Något jag också skrev en kortis om samma dag. Forskarna delar dessutom i allt väsentligt kritiken mot subventionerna på drygt 10 ...

Inte protektionist men…

21 februari, 2014
I dagens DN har tre forskare skrivit om att Sverige bör minska sin handel med omvärlden. Dock är de inte protektionister om man får tro dem själva: ”Detta är inte en fråga om protektionism utan om att ta ett första ...

Det handlar om protektionism — ingenting annat…

19 februari, 2014
Miljöpartisten Carl Schlyter sitter i Europaparlamentet. Han driver bloggen ttippen.se som är en ren anti-TTIP-blogg. Eller det är i varje fall vad den förefaller vara. Det finns goda skäl att anta att det handlar om protektionism, om slutna gränser. I ...

Mer om hoten mot frihandeln

10 februari, 2014
Fick tips om den här några år gamla men mycket informativa och trevliga artikeln i Wall Street Journal av Douglas A. Irvin,  ekonomiprofessor på Dartmouth College, författare till bland annat ”Peddling Protectionism: Smoot-Hawley and the Great Depression” och ”Trade Policy Disaster: Lessons from ...

Myten om att politikerna bara lyssnar på industriintressen

6 februari, 2014
I förhandlingarna om TTIP har en rad olika grupper deltagit och tillfrågats. Detta som komplement till det faktum att kommissionen har någon form av demokratisk grund (om än mycket formell) och att resultatet av förhandlingarna kommer att antas eller förkastas ...

Strid om snabbfil för handelsavtal i USA

4 februari, 2014
Om man tror att frihandel är ett stridsäpple inom EU, är det minst lika illa i USA. Wall Street Journal skriver om detta i en längre artikel. Där har Obamas administration två stora avtal på gång. Dels TTIP med EU, ...

Myten, oron, konspirationen och missförståndet är protektionisternas bästa vän

27 januari, 2014
”Vänstern” i vid bemärkelse är rätt framgångsrika i att hitta på, sprida och vidmakthålla myter och konspirationsteorier. Kollar man upp dem visar det sig emellanåt finnas någon form av verklighet bakom, men som oftast är betydligt mindre upprörande än den ...

Protektionism i praktiken

24 januari, 2014
Om Argentina i Dagens Industri. Landets valuta rasar snabbt mot dollarn.  Centralbanken klarar inte att hålla emot. Detta trots att regeringen försökte stoppa utflödet av dollar genom att förbjuda köp av utländska varor på internet (!) Argentina är ett exempel ...