Frihandelsbloggen

Större marknader är bättre

2 september, 2021
Det viktiga med frihandel är att skapa större marknader. Inte bara för att sälja utan även för att producera. Ju större marknad desto mer stordrift, specialisering och arbetsdelning. Är det viktiga med ”frihandel” eller ”global handel” att den sker över ...

Frihandel bara en del av globaliseringen

28 juli, 2021
En skeptisk inställning till frihandel beror ofta på att den klumpas ihop med en rad andra fenomen, som har med globalisering att göra. Ibland handlar det om rent nationella fenomen.  Ekonomen Andreas Bergh skriver på DN:s ledarsida att världshandeln inte ...

Hur mycket stryk tog handeln förra året?

11 juni, 2021
Handeln är inte den stora förloraren i pandemin. De värsta farhågorna om kollapsade värdekedjor och varubrist har kommit på skam. Likaså oron om ett uppsving för protektionistiska strömningar. Men faran för det sistnämnda är inte över. Frågan om hur den ...

Protektionism – lättare sagt än gjort

19 april, 2021
Att tala om att göra sig självförsörjande på viktiga områden och oberoende av global handel är en sak. Att förverkliga detta är någonting helt annat. Av den anledningen behöver vi inte befara ökad protektionism och statlig industripolitik.    I pandemins ...

Vi kan lita på teknikens under 

31 mars, 2021
Att det moderna samhället med dess frihandel och globala tekniska system är känsligt och sårbart är i huvudsak en myt. Trots alla dystopiska spekulationer fungerar systemen i decennier eller årtusenden.   Till sist kom hon loss, fraktfartyget Ever Given på 200 000 ton och ...

Hur gick det med Trumps handelspolitik?

1 mars, 2021
När Trump gick till val 2016 utlovade han en protektionistisk handelspolitik, i syfte att få tillbaka industrijobben i USA. I efterhand vet vi att det hela var ett stort misslyckande. Den som minns den amerikanska valrörelsen 2016 vet att ett ...

Försvinner industrijobb på grund av frihandel? 

29 december, 2020
Den globala handeln har påverkar alla länders ekonomier, men i industriländerna är det den tekniska utvecklingen som stått för det stora förändringstrycket.   Ett återkommande argument mot frihandel är att industrijobb i Europa och USA försvinner till länder som har lägre ...

Därför strävar allt fler efter autonomi

3 november, 2020
De senaste årens handelskrig mellan Kina och USA samt konsekvenserna av den pågående Coronapandemin är några av de faktorer som gör att allt fler nu på allvar börjar prata om – och eftersträva – autonomi och oberoende, skriver Viktor Lundquist. ...

Nej, skydd för groddföretag fungerar inte

15 juli, 2020
En återkommande idé är att stater genom tullar kan skydda nystartade företag mot konkurrens tills de växt sig starka nog att överleva konkurrens och expandera på världsmarknaden. Men som så många andra protektionistiska idéer är den bättre på skrivbordet än ...

Var Adam Smith för protektionism?

11 mars, 2020
Det hävdas ibland att den berömde nationalekonomen Adam Smith hyste vissa protektionistiska åsikter. Detta antagande grundas främst på ett antal undantag för frihandeln som Smith nämner i sina verk. Men dessa undantag gör honom knappast till anhängare av protektionismen. Den ...