Frihandelsbloggen

Om Brexit blir verklighet — handeln skadas i decennier

19 mars, 2019
Brexit är oerhört mycket mer komplicerat än någon, ens motståndarna, kunnat tänka sig. På handelsområdet är det uppenbart att de lösningar som lämna-sidan talat om — att snabbt få ett stort antal frihandelsavtal på plats — helt saknar realism. Bara ...

Den verkliga effekten av frihandelsavtal större än modellerna antar

11 juli, 2018
En rapport från Kommerskollegium visar att effekterna av frihandelsavtal är större än vad som vanligtvis antas. En hundraprocentig ökning av handeln är inte ovanligt. Men det beror på hur djupgående avtalen är. Ekonomiska unioner som EU ger den största effekten. ...

Frihandel i media vecka 8

23 februari, 2018
2018-02-23 DN intervjuar Anna Stellinger, generaldirektör för Kommerskollegium som just kommit med sin utredning till regeringen om hur Brexit kommer att påverkar svenska företag: ”– Om vi inte hittar övergripande lösningar kommer alla områden att drabbas. Det handlar om frågor ...

Fråga den 17 maj: Varför är det lättare att handla med Bulgarien än med Norge?

17 maj, 2017
Den evige Björn Rosengren har dykt upp i en artikel i DI. Som ordförande Norsk-svenska handelskammaren i Stockholm har han tillsammans med sina motsvarigheter i Oslo och Göteborg* begått en debattartikel. De tre ordförandena invänder mot Kommerskollegiums beskrivning av Norge ...

Dåligt: Protektionismen ökar. Bra: Det börjar uppmärksammas

12 september, 2016
Dagens protektionism liknar inte 30-talets handelskrig med höjda tullar. Den mer sofistikerade världsekonomin öppnar också för mer sofistikerade och mindre synliga sätt för regeringar att skydda sina marknader. Det är skadligt för alla, Förhoppningsvis kommer uppmärksamheten kring problemet att leda ...

Interpellationsdebatt om CETA i Riksdagen

25 augusti, 2016
Länk till webbsändning och interpellationstext från dagens interpellationsdebatt om handelsavtalet CETA mellan vänsterpartiets Jens Holm och statsrådet Ann Linde (s). Kommerskollegiums rapport som Ann Linde hänvisar till. Kommerskollegium är statens expertmyndighet i handelsfrågor. Ann Linde klarade debatten mycket bra. Jens Holms argumentation ...

Kommerskollegium utbildar makedonska livsmedelsmyndigheter

8 september, 2015
Frihandelsavtalet mellan EU och Makedonien bygger bland annat på att den mat som importeras håller EU-standard. Därför utbildar svenska Kommerskollegium Makedonska myndigheter i livsmedelskontroll. ”Utbildningen ska täcka handelspolitiska områden som innefattar WTO:s hälsoskyddsavtal, samordning inom hälsoskyddsområdet i Sverige och frihandelsavtalet ...

Uttömmande om regler för miljö- och hälsoskydd i TTIP från Kommerskollegium

20 april, 2015
Regler för livsmedelssäkerhet, djurskydd och hälsa är en av de områden där TTIP-motståndarna sprider (omotiverad) oro. Men det finns redan i dag ett stabilt regelverk inom ramen för WTO och det som förhandlas för TTIP blir av allt att döma ...

Arenas ”rapport” om TTIP sågad av de inbjudna experterna

27 november, 2014
”Den här rapporten är extremt alarmistisk, den är konspiratorisk, och den är på flera punkter helt missvisande.” Så inledde svensk handelspolitiks grå eminens, Peter Kleen som i tolv år var generaldirektör för statliga expertorganet Kommerskollegium, en magnifik sågning på ett seminarium i dag.

Vi måste fortsätta att reglera allt — frågan är bara hur…

13 juni, 2014
Den 10 juni ordnade Sveriges EU-representation i Bryssel ett seminarium om frihandelsavtalet EU-USA (TTIP). DEn viktigaste punkten var Kommerskollegiums rapport om regulativt samarbete och tekniska handelshinder. I praktiken återstår en enorm uppgift när det gäller att sammanföra regelverken i EU ...